Akantje

Het Akantje is het driemaandelijks tijdschrift van het koor. Het verschijnt sedert 1988 in hardcopyformaat onder de naam San Martinootje. In de loop van 2005 werd het koorkrantje herdoopt tot “’t AKantje”. In 2010 werd het eenvoudig “Akantje”. Vanaf juni 2015 verschijnt het ook in digitaal formaat. Het Akantje wil een weerspiegeling zijn van het leven in het koor van zowel dirigent, zangers en zangeressen als van hun partners en sympathisanten. 

Klik hier voor inzage (enkel voor leden)