Bestuur

Op 26 januari 2023 werd
het bestuur herkozen. 
De bestuursleden zetten zich
3 jaar lang in, om het koor
in goede banen te leiden: 

Dirigent-artistieke leiding: Godfried Van de Vyvere
Voorzitter: Hugo Thierens
Ondervoorzitter: Hilde Marijnissen
Secretariaat:coördinator: Manu Cardon
Hulp voor secretaris: Katrien Deckers
Financiën: Daan Peters
Logistiek-techniek: Rik Daghelet, Dirk Praet
Pr-sponsoring: Hugo Thierens, Hilde Marijnissen
Ombudsvrouw: Katrien Deckers
Catering: Hilde Marijnissen, Katrien Deckers, Marleen Heynderickx
Facility: Marleen Heynderickx

Archieven: Nathalie Pons, Manu Cardon
Hemelcomité: Rik Daghelet 
Partituren: Chris Herremans, Nicole De Laet
Redactie Akantje: Manu Cardon, Hilde Marijnissen, Piet De Smet, Erik Van Broeck
Webmaster: Paul Ghyssaert
Facebookpagina: Katrien Deckers
Nieuwsbrief: Hilde MarijnissenBuiten de bestuursvergaderingen werken koorleden
(met verantwoordelijken van het bestuur) mee in verschillende werkgroepen voor specifieke zaken:
o.a.: concerten, buitenlandse reizen, uitwisselingen …