Historiek

Pagina in opbouw
Wilfried Van de Velde

1947

E. H. Siegfried Huygens (1917-1998) werd in augustus 1946 tot onderpastoor benoemd in de Sint-Martinusparochie te Beveren en hij begon dadelijk knapen te ronselen in de Beverse scholen.

Jonas Staut (14) en Paul Degelin (8) traden onmiddellijk toe en zouden elk meer dan een halve eeuw als zanger de ontwikkeling van het koor meemaken. De groep knapen telde vlug 50 zangers en met Pasen luisterden zij reeds een plechtige dienst op. Met Kerstmis zongen zij de nachtmis, getooid in witte alben.

Vocaal concert 1948

 Er werd duchtig geoefend in de Broederschool met Broeder Jules als assistent en op 19 februari voerde het 50-koppig knapenkoor een vocaal concert uit in het Gildenhuis met Robert Hellemond als begeleidend pianist. 

Op het programma stonden o.a. Ave Maria van T. L. da Vittoria en delen uit de mis Iste confessor voor 4 gemengde stemmen van G. P. da Palestrina. Ook kerstliederen en volksliederen uit verschillende landen werden uitgevoerd. Besloten werd met Vlaanderen van Renaat Veremans en Waasland van Fernand Van Durme.

Van 20 tot 25 juli trok E. H. Huygens met 60 knapen en begeleiders per trein op kamp naar Consdorf (Groot-Hertogdom Luxemburg). Zij overnachtten bij een molenaarsgezin en wandelden veel.

Het jaar werd besloten met de plechtige opluistering van nachtmis, dagmis, lof en vespers.

1949

In de grote vakantie ging het knapenkoor op meerdaagse reis naar Poupehan. Paul Van Royen, leraar aan de Sint-Martinusschool, was één van de begeleiders.

1951

Het ultieme hoogtepunt was zeker het groots concert op 8 juli ter nagedachtenis van Peter Benoit (1834-1901). Het was een openluchtuitvoering op de speelplaats van het O.-L.-Vrouw Presentatie-instituut in de Kloosterstraat. E. H. Huygens had de algemene leiding over meer dan 800 deelnemers, waaronder het knapenkoor met een 80-tal zangertjesen het Sint-Gregoriusgild van Sint-Niklaas, de Harmonie Kunst & Vreugd van Beveren en een Koperensemble o.l.v Jef Van Hoof. Zij voerden Conscience– en Van Rijswijckcantates uit naast Benoitliederen en harmoniewerk. Pittig detail: bij het begin zakte een podiumelement in, waardoor het koor plots een toontje lager zong…

Als beloning voor de zangprestaties trok de groep op kamp naar Wellin, waar opnieuw overnacht werd bij een molenaarsgezin.

1952 – 1956

Het knapenkoor groeide uit tot 80 zangertjes. Ook grotere jongens traden aan in soutane en superplie.

1957

Op 28 februari gaf het knapenkoor een jubileumconcert ter gelegenheid van. het 10-jarig bestaan met instrumentatie van Jef Van Hoof en de uitvoering van het vierstemmig koorwerk Ave Verum van W. A. Mozart en Alles wat gij doet van Dietrich Buxtehude. 

1960

Tijdens de nachtmis werd reeds gemengd opgetreden.

E. H. Huygens werd benoemd tot aalmoezenier van de Zusters Vincentius a Paolo en tot directeur van de Sint-Annakliniek en het koor kwam onder de leiding van organist Willy Snellings, die reeds enkele jaren het knapenkoor aan het orgel begeleidde. Onder zijn leiding groeide het koor uit tot een volwassen gemengd koor. Het verzorgde wekelijks de hoogmissen in de kerk, soms met een beurtrol van zes mannen- en zes vrouwenstemmen.

1964-1965

 Aangezien Willy Snellings ook stichter-directeur was van de Gemeentelijke Muziekschool van Beveren volgde er logischerwijze een nauwe samenwerking met het Sint-Martinuskoor.

In februari ‘64 en april ‘65 werden in de feestzaal van het Gildenhuis Muzikale Kunstavonden ingericht met deelname van een instrumentaal ensemble van de Gemeentelijke Muziekschool, de Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd en het Sint-Martinuskoor, dat werk zong van Claudio Monteverdi, Johannes Brahms en Hugo Distler.

Een apart gedeelte Zangvoordracht werd gezongen door enkele leden van het koor die solozang volgden: Miet Van Remortel, Gerard de Beer, Ludwina Van Remortel en Paul Degelin.

1967

Op 4 maart werd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan een kerkconcert uitgevoerd met Kamiel D’Hooghe, organist aan de kathedraal van Brugge. Het koor voerde Juravit Dominus uit, een compositie van Willy Snellings zelf. Ook Michel Pieters bespeelde het orgel.

1968-1969

LP Sint-Martinuskoor 1969

Van 1968 tot 1977 verzorgde het koor een 7-tal artiestenmissen in de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. Daarnaast gaf het nog concerten met het pianokwartet van Louis Pas en ging het op muzikale uitstappen naar Deurle, Otegem en Sint-Niklaas.

Het koor won aan kwaliteit en trok op 16 juni ‘69 en 13 september ‘69 opnieuw naar de Carolus  Borromeuskerk voor de opname van eeneerste lp.De bandopname werd gerealiseerd door Walter Thuy, ing en het hoesontwerp was van Paul Degelin. Willy Snellings stelde de plaat samen en leidde het koor, dat was samengesteld uit acht sopranen, zeven alten, vijf tenoren en zeven bassen. 

Enkele namen: Godelieve Van de Velde, Leen Van Remortel, Jonas en Jean Staut (+), Juanita De Decker, Omer Praet, Paul Degelin, Jef Londoz.(+)  Alle zangers kwamen uit Beveren!

Kant 1 bevatte het Gregoriaanse Rorate coeli en werk van Guilielmus Messaus en Erhard Bodenschatz. Op kant 2 kan je luisteren naar werk van William Byrd, Heinrich Schütz, Hugo Distler, Vic Nees en het Ave Maria van Igor Strawinski.

Bestuurszaken

Inmiddels was Pieter Hendrik Bormans voorzitter geworden van het koor. Men stelde statuten op en in het bestuur zetelden, naast dirigent en proost(!), vier mannen en vier vrouwen.

1974-1975

LP Sint-Martinuskoor 1974

 Het succes van de eerste lp was nog maar pas weg-geëbd toen het koor in november en december ’74 opnieuw naar de opnamestudio trok in de Verlatzaal van kasteel Cortewalle voor een tweede stereoplaat. Deze keer werd gekozen voor profaan werk van Clément Janequin, Claudio Monteverdi, Vic Nees, Johannes Brahms, Hugo Distler en Maurice Ravel. Het koor telde toen 34 zangers.

De hoes werd getekend door Aimé Van Avermaet, die ook in de baspartij zong, waar ook voorzitter Hendrik Bormans deel van uitmaakte, terwijl zijn zoon Jozef bij de tenoren zong. Bert Mendonck zong mee de baspartij.

De pers was zeer lovend en sprak van een muzikaal verantwoorde interpretatie, waarin de ritmiek vinnig wordt uitgevoerd en de melodische lijnen met vloeiende spankracht overkomen.

De nieuwe lp werd in het kasteel Cortewalle luisterrijk voorgesteld op 6 april 1975, met receptie erna!

1976

Optreden ter gelegenheid van de Kasteelconcerten van de Piet Stautkring in kasteel Cortewalle

1980

Het koor behaalt een zesde plaats in de Europese Beker voor Gemengde Koren te Knokke.

Er namen 16 koren deel uit negen verschillende landen aan deel. De opgelegde werken waren Beatus Vir van Vic Nees, u wel bekend, en Vocalise van Willy Caron. Het koor haalde de finale net niet. Musica Nova uit Boom werd vijfde. 

Alleszins een uitstekend resultaat voor het koor van Willy Snellings!

Bestuurszaken

In 1980 volgt Jonas Staut Hendrik Bormans op als voorzitter. Hij vervulde deze functie met enorme toewijding tot 1995!

1981

Koor en orgelconcert in de Sint-Jozefkerk te Sint-Niklaas in het kader van de orgelcyclus, samen met Raymond Schroyens, productieleider van de BRT en Erwin van Bogaert.

1982

Op 18 juni nam het koor deel aan de Guldensporenviering in de Sint-Laurentiuskerk te Verrebroek, samen met 7 andere parochiale koren uit Groot-Beveren. Het werd een ode aan de oud-Nederlandse kunst, zoals in het lied Lecker beetgen en Cleyn Bier.

Bestuurszaken

Het bestuur, onder wie Jonas Staut en Jozef Londoz, trekken een jonge dirigent aan ter vervanging van Willy Snellings. Het is Godfried Van de Vyvere uit Sint-Gillis-Waas, die aan het Lemmensinstituut het laureaatsdiploma muziekpedagogie behaalde. 

1983 

Kerstconcerten te Beveren en Sint-Gillis met cantates, begeleid door Musici Academici o.l.v. Dejan Mijajev.

Deelname aan de Guldensporenviering met koren uit Groot-Beveren.

Bestuurszaken

Het bestuur werkt nieuwe statuten uit. Godfried wil het koor uitbreiden.

1984

Concert met het Knapenkoor In Dulci Jubilo o.l.v. Godfried Van de Vyvere in de Collegekerk.

Concert in het kader van de Sint-Annaconcerten te Lokeren.

1985

Opluistering van de Scheldewijding te Doel

Op 11 juli guldensporenviering te Beveren met Wase koren.

Koortornooi te Tongerlo: eerste prijs in de hoogste categorie! Een eerste succesvol resultaat van het vernieuwde koor onder Godfried!

Kerstconcert in de Sint-Martinuskerk te Beveren.

1986

 Winnaar van het koortornooi in Valmeer(eerste prijs in eerste categorie)

1987

Logo 40 jaar

 Het koor viert zijn 40-jarig bestaan. Er staat heel wat op het feestprogramma.

Op 13 en 14 juni worden in de Bisschop Triestzaal van het kasteel Cortewalle aperitiefconcerten gezongen. Op het programma: Vlaamse en Franse volksliederen, werk van Johannes Brahms en Béla Bartók. Begeleiding Fio Van Steenlandt en Geert D’hollander.

Op 16 oktober neemt het koor deel aan een Orgel en Koorconcert in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Melsele. Stanislas Deriemaeker bespeelt het orgel.

De Hemel
Foto Luc Geerinckx

Tijdens de Beverse Feesten eind augustus verkopen Wilfried en Nelly, met logistieke steun van Luc Moens, jenever op de Grote Markt onder een parasol; de opbrengst, 1220 BEF, is voor de koorkas. Het is de aanzet tot wat later Den Hemel zou worden. 

Op 27 november: concert in de Sint-Martinuskerk. Vlaamse componisten na 1900 met orgelwerk van Jan Van Landeghem. 

1988

 23 april: concert te Haasdonk met o.a. werk van Johannes Brahms, Vic Nees, Camil Van Hulse, in samenwerking met Pro Musica Haasdonk.

15 mei: het Sint-Martinuskoor wordt glansrijk winnaar van het Internationaal koortreffen in de abdij van Tongerlo. Het ontving een ereprijs met 94 % der punten en de medaille Pro Musica van het ANZ. 

17 en 18 september: eerste koorrepetitieweekend in Kasteel Villers te Schoten.

In september verschijnt het eerste nummer van het San Martinootje, mede onder impuls van Gerd. Er wordt onder meer bericht over een eerste contact met het Poolse Chór Akademicki Marie Curie uit Lublin. 

Er staat een handgeschreven briefje van Vic Nees in afgedrukt dat luidt als volgt:

Ik ken het Sint-Martinuskoor al vele jaren. Ik bezit een oude grammofoonplaat waarop zij o.a. een stukje van mij zingen. Aangevuld met een nieuwe generatie zangers doet dit koor het blijkbaar zeer goed, zo niet beter. Een jonge professioneel gevormde dirigent voert hen naar eerste prijzen. Het doet me plezier dat zij daarbij de Vlaamse componisten niet vergeten. Een echte (koor)cultuur ontplooit zich pas voor wie de eigen waarden in een internationale context weet plaats te bieden.

Met vriendelijke groeten.

Op 9 oktober verzorgt het koor de radiomis vanuit de kerk van Melsele.

Op 28 oktober werkt het koor mee aan de organisatie van het Festival van Vlaanderen. Het BRT-koor, nu Vlaams Radiokoor, treedt op in de Sint-Martinuskerk.

Op 19 en 22 december: kerstconcerten te Beveren en Stekene. Op het programma werk van Heinrich Schütz en twee cantates van Bach. Solisten: Ann Willems, Dina Grossberger, Ludwig Van Gijsegem,

Lieven Deroo. Kamerorkest Chapelle de Loraine o.l.v. Marc Verboomen. 

1989

14 januari: nieuwjaarsreceptie in het lokaal van Blau-Ket.

18 maart: bowling met de B-ploeg!

8 juni: bestuursverkiezing met bevestiging van Jonas Staut als voorzitter.

Parijs 1989
Foto Luc Geerinckx

8 en 9 juli: zingen in de Notre Dame de Paris, een hoogtepunt!

Het koor voert tijdens de hoogmis de mis van Flor Peeters uit. Het aantal aanwezigen werd geschat op 3000. Godfried dirigeerde uiteraard en Fio Van Steenlandt bespeelde het machtige Cavaillé-Coll-Orgel. Hij werd daarbij geassisteerd (willen of niet) door één van de vier titularis-organisten. Kapelmeester Arnold Batselaere, een West-Vlaming die nog aan het Lemmensinstituut studeerde, leidde er met luide stem en grote gebaren de volkszang. Het geheel maakte een memorabele indruk op dirigent en koorleden.

Het koor was reeds op 8 juli ter plaatse voor een repetitie en maakte van de gelegenheid gebruik om Parijs te verkennen. (Bateaux Mouches, Place du Tertre, Montmartre en andere highlights van de lichtstad).

18 – 23 september: ontvangst te Beveren van het Poolse Chór Akademicki Marie Curie. Ons koor zingt gezamenlijke concerten te Beveren en in de Sint-Katharinakerk te Hoboken.

Met de Poolse groep werden bezoeken afgelegd aan Gent, Brugge, de kust. Het koor werd ondergebracht in 28 gastgezinnen. Een hele organisatie, maar het schiep een warme en hechte band met de Poolse gasten.

Op 24 september: ontvangst van het Poolse koor door het gemeentebestuur op het kasteel Cortewalle, waarna afscheidsfeest in zaal Oud-Beveren. Bij de vertaling van de toespraken van onze Poolse gasten werden wij vlijtig geholpen door André Urbanowicz, een Pool die achtergebleven was in Beveren na de landing in Normandië en de bevrijding van Beveren door Generaal Maczek. Hij zou ook in de hoedanigheid van tolk onze reis meemaken naar Polen in 1990.

30 september en 1 oktober: koorweekend in de Abdij van Drongen.

21 oktober: concertoptreden te Alken samen met het Sint-Joriskoor van Kurt Bikkembergs.

11 november: eucharistieviering t.g.v. Wapenstilstand en daarna koorfeestje in ’t Schuurtje.

25 november: opluisteren van de academische zitting van het Fonds Dr. De Paep in het kasteel Cortewalle.

1990

17 juni: koor-repetitiezondag.

22 juni: wat later een goede gewoonte zou worden werd in de Sint-Martinuskerk een “inzingconcert” gegeven voor het thuispubliek voor het vertrek van de concertreis naar Polen (7-15 juli 1990). Op het programma werk van o.a. Schütz, Bach en Vic Nees.

30 juni: deelname aan de Guldensporenviering te Beveren.

Polen 1990

 7 juli -15 juli: concertreis naar Polen

Om 5.00 uur in de ochtend die zevende juli vertrok op de Boerenmarkt te Beveren chauffeur Freddy met zijn bus van 15 miljoen BEF. richting Polen. Aan boord een 44-tal enthousiaste zangers en een nog meer bevlogen koorleider. Het wordt een tweedaagse busreis met een overnachting in Berlijn. De gekende muur was nog maar amper gevallen en zeker een bezoekje waard. Sommigen hebben nog een steentje meegepikt. Maar het grote doel was Lublin in Polen, waar het Chór Akademicki Marie Curie ons zou huisvesten.

Na heel wat telefonische perikelen om onze latere aankomst te melden, bereikten we Lublin eindelijk om 20.50 uur. Ursula en Piotr en enkele andere koorleden stonden ons op te wachten. Het werd een hartelijke verwelkoming met brood en zout, naar Poolse traditie. We werden ondergebracht in een Imkerschool, uniek in Europa, maar wel wat verouderd. Het koor verraste ons met een pront welkomstlied.

Op 9 juli brachten we een bezoek aan het concentratiekamp van Majdanek/Lublin. Indrukwekkend, we werden er stil van. ‘s Avonds: concert in Lublin met Fio Van Steenlandt aan het orgel.

10 juli: concert in de Sint Martinuskerk in Warschau. Bij het inzetten van het Gaude Mater Polonia, veerde de hele kerkgemeenschap recht. 

Fait divers: Simonne en Wilfried zijn twintig jaar gehuwd. Ze werden aan een tafeltje met twee afgezonderd door ene Luc Moens, Jonas zorgde voor een mooi boeketje.

11 juli: officiële ontvangst door de rector van de Universiteit van Lublin. We zingen er o.a. Lied van mijn Land (tekst Anton Van Wilderode). ‘s Ochtends bij het ontbijt had reeds de Vlaamse Leeuw geklauwd. We eindigen deze feestdag met een legendarisch kampvuur.

12 juli: Bezoek aan Kazimierz Dolny, een middeleeuws stadje aan de Wisła en concert in Farze.

13 juli: verblijf in Pszczela Wola en bezoek aan Lublin. Sommige koorleden worden uitgenodigd bij de Poolse koorleden die bij hen te gast waren in Beveren. Enkelen bezoeken het Paleis van Kozłówka, jarenlang het bolwerk van de communistische leiders. In het paleis bewonderen we schitterende kunstschatten. 

Affiche Polen 1990

 15 juli: opluistering van de kerkdienst in de beroemde Thomaskirche te Leipzig, de historische Bachtempel met een modelhoogzaal om van te dromen. We zongen er werk van J.S. Bach, J. Christian Bach, H. Schütz, een Vlaams werkje en Locus Iste van Brückner. We poseerden voor het standbeeld van de meester en reisden af naar onze heimat.

Eind augustus was er de traditionele hemel op de Grote Markt.

In september was er algemene ledenvergadering en zongen we de huwelijksmissen van Martine Staut en Christine Kriekemans.

Op 29 en 30 september trokken we naar Drongen voor het koorweekend. 

6 oktober: huwelijksmis van Kristien Mertens. ’s Avonds concert door het Gemengd koor Sint-Joris uit Alken o.l.v. Kurt Bikkembergs.

14 oktober: opluisteren van de hoogmis in de Christus Koning Kerk te Sint-Niklaas.

10 november: opluisteren van de avondmis voor Sint-Martinus, gevolgd door feestmaal.

12 december: de Nachtegalen van Poznan zingen een kerstconcert.

Op kerstavond zingen we de nachtmis en op Kerstmis de hoogmis!

1991

21 maart: concert t.g.v. het 20-jarig koorjubileum van de Wase Kantorij uit Zwijndrecht samen met het Sint-Ceciliakoor uit Burcht.

Traditioneel werden de diensten van de Goede Week opgeluisterd en zongen we de Paaswake en ‘s zondags de hoogmis van Pasen.

27 april: concert door het Sint-Joriskoor van Kurt Bikkembergs uit Alken 

9 mei: de hoogmis van O.-L.-H. Hemelvaart wordt als radiomis uitgezonden. We zongen de mis van De Monte.

20 juni: algemene ledenvergadering.

17 en 18 augustus: weekendje Straatsburg met opluistering van een eucharistieviering in de Cathédrale Notre-Dame.

Weekend eind augustus: den Hemel krijgt van het gemeentebestuur de prijs van de origineelste stand. Er werd 28 liter rijstpap verzet en de jenever vloeide rijkelijk. Ook Wolfie Mozart, was aanwezig op het  volksliedconcert. Ook dwarsfluit van Katleen Van de Velde en Joris Van Eeckhoven, resp. dochter van Wilfried en zoon van Gerd.

29 september: opluisteren van de artiestenmis in de Carolus Borromeuskerk. 

9 november: koorfeest in Malpertuus te Haasdonk.

17 december: kerstevocatie O Magnum Mysterium in de Sint- Martinuskerk met werk van Schütz, Mendelssohn, de Victoria. Voordracht: Marjan De Munck.

22 december: deelname aan de koorwedstrijd De Gouden Ster te Lommel. We behaalden de derde plaats met 90 % der punten.

24 en 25 december: nachtmis en hoogmis van Kerstmis.

1992 – 45 jaar Sint-Martinuskoor

45 jaar Sint-Martinuskoor

 8 januari: nieuwjaarsreceptie in Cortewalle en samen op de foto!

15 januari: het bestuur hield een persconferentie om zijn jubileum toe te lichten.

15 maart: we verzorgen de hoogmis in Kemzeke.

28 en 29 maart: koorweekend in het bezinningshuis Emmaüs te Weelde (bij Turnhout).

27 juni: viering van het 45-jarig bestaan met een tuinfeest in een grote tent op het domein van Cortewalle. Een eet en drankfestijn voor alle leden en sympathisanten. Een beetje regen kon de feestvreugde niet temperen.

Béla Bartok

22 augustus

10.30 uur: huwelijksmis van Ingeborg en Wim. 

17.30 uur aankomst van het Béla Bartókkoor uit Boedapest, de reizigers werden ondergebracht in gastgezinnen.

27 augustus: concert door het Béla Bartókkoor in de Sint-Martinuskerk. 

Met het koor werd een stukje Vlaanderen bezocht.

Eind augustus: het Béla Bartókkoor treedt op in den Hemel.

13 september: koorrepetitiezondag.

19 en 20 september: Zingen zonder Grenzen, aperitiefconcerten in kasteel Cortewalle, met Ann Engels aan de piano.

25 september: huwelijksmis Els Kriekemans.

4 oktober: hoogmis door de Wase lijsters uit Sint-Niklaas.

8 oktober: hoogmis door het Sint-Gregoriuskoor uit Kieldrecht.

15 december: huwelijksmis familie Verhulst.

24 en 25 december: kerstvieringen in de Sint-Martinuskerk.

1993

15 januari: nieuwjaarsreceptie in de polyzaal van het Gildenhuis.

18 maart: uitvoering van het Requiem van Duruflé. Solisten: Dina Grossberger (sopraan), Johan Uytterschout (bas), Hilde Vertommen (cello) en Fio Van Steenlandt (orgel).

19 maart: huwelijksmis voor Massiel De Dauw, dochter van Lutgarde Van Caem in de O.-L.-Vrouwekerk te Sint-Niklaas.

21 juni: concert te Bazel ter voorbereiding van onze concertreis naar Hongarije.

Hongarije 1993

2 – 11 juli: concertreis naar Boedapest  

Op uitnodiging van het Béla Bartók-koor gaan we op tegenbezoek naar Boedapest, we verblijven in een studentenhome.

We bezochten in Boedapest de stadsdelen Buda en Pest, het Zoltán Kodálymuseum en het parlement, we maakten ook uitstappen naar Szentendre, Visegrád, het Balatonmeer, Hollokö. We verzorgden een eucharistieviering en een concert in de Istvanbasiliek te Boedapest en gaven concerten in Óbuda en Vál. In Vál zongen we ook de mis in een oud stofferig kerkje, vol oude plattelandsmensen, die echter langdurig applaudisseerden.

10 juli: bezoek aan Wenen, muziekstad bij uitstek, met zijn blauwe Donau en prachtige jugendstilgebouwen.

Eind augustus den hemel en verder in het jaar zingen we verschillende huwelijksmissen onder meer voor Ilse Praet, dochter van koorlid Omer.

10 oktober: Sint-Annaconcert in de gelijknamige kerk te Lokeren.

23 december: organisatie van een kerstconcert in de Sint-Martinuskerk met het koor Cantabile o.l.v. Jos Van den Borre en het Barokensemble o.l.v. Guy Penson.

24 en 25 december: kerstvieringen.

1994

13 maart: viering van het gouden ambtsjubileum van Marcel Van de Vyvere, vader van Godfried, te Sint-Gillis-Waas. Samen met het plaatselijke Sint-Gregoriuskoor, Fio Van Steenlandt, orgel, en Alain De Rudder, trompet.

26 maart: viering van de 80ste verjaardag van de moeder van Marina in de Heilig Hartkerk te Mechelen.

4 juni: concert te Sinaai met werk van Tinel en zijn leerlingen Ryelandt en Meulemans.

17 juni: algemene ledenvergadering in de polyzaal van het Gildenhuis.

18 juni: opluisteren van de mis tgv het afscheid van Deken Verwilst.

26 juni: 11.00 uur – viering 80ste verjaardag van de grootmoeder van Mieke Van den Steen in Dendermonde. 

26 juni: 15.00 uur – inhuldigingsmis van E.H. Deken  Arseen Lippens.

15 augustus: mis t.g.v. O.-L.-Vrouw Hemelvaart

19 -21 augustus: concerttrip naar Koblenz

We verzorgen de mis in de Liebfrauenkirche, we zingen o.a. de mis van Flor Peeters. We geven een openluchtconcert in het Kurpark van Bad Ems. Boottocht op de Rijn, bezoek aan Bacharrach, Bad Ems, Sankt Goar en andere bezienswaardigheden. Marc de Munck was onze gids.

27 en 28 augustus: aperitiefconcert in den Hemel .

02 oktober: Toeren tussen torens

Media vita in morte sumus, meditatie over leven en dood met o.a. het  Requiem van Duruflé. Concerten te Heverlee (21/10), Antwerpen (27/10) en Melsele (28/10). Orgel: Fio Van Steenlandt.

12 november: Sint-Maartensfeest.

24 en 25 december: kerstvieringen.

1995

11 en 12 februari: koorweekend te Drongen.

21 maart: Koralen in de Johannespassie van Bach o.l.v. Jos Van den Borre en Cantabile Gent. Solisten: Dirk Snellings, Ludwig Van Gijsegem, Anne-Marie Buyle, Jan Van der Crabben, Jan Caals en Marijke Van Arnhem. Orkest Chapelle de Lorraine.

9 april: Jubileummis voor Dhr en Mevr Gabriël Willems-Van de Velde.

14 mei: Koordag onder het motto Het Waasland zingt te Burcht.

26 mei: concert te Eke, op uitnodiging van E.H. D’Haese, oud-proost van het koor.

18 juni: misviering t.g.v. het 10-jarig bestaan van het koor Melos te Melsele.

22 juni: op de algemene vergadering in de Polyzaal van het Gildenhuis neemt Jonas Staut eervol ontslag en wordt Wilfried Van de Velde verkozen als nieuwe voorzitter.

 26 en 27 augustus: de 7de hemel!

24 september: Opluisteren van de hoogmis te Kieldrecht op uitnodiging van het Sint-Gregoriuskoor.

Frederiksborg Kammerkor

 14 – 20 oktober: ontvangst Frederiksborg Kammerkor uit Denemarken

Zij traden op in Antwerpen (Zeemanskerk), in de Sint-Jacobskerk te Brugge en in de Sint-Martinuskerk te Beveren. Ze overnachtten in Motel Beveren. We toonden hen onze mooie Vlaamse steden (met inbegrip van het “Verdronken Land” van Saeftinge, een te duchten plaats voor koren die bij ons op bezoek komen)

9 december: kerstconcert in de Sint-Martinuskerk met het orkest van de Gemeentelijke muziekacademie.  Solisten: Lieve Jansen, sopraan en Marianne Vliegen, mezzo. Op het programma stonden fragmenten uit de Messiah van Händel, koralen uit het Weihnahtsoratorium van Bach, het Magnificat van Zelenka en kerstliederen uit Vlaanderen en Europa.

24 december: nachtmis.

1996

Raeren Jean en Jonas Staut

23 maart: glansrijk winnaar van het Internationales Sängertreffen te Raeren. We ontvingen de wisselbeker en ook de Beker van de Duitstalige Gemeenschap uit de handen van Minister Schröder.

24 juni: concert ter voorbereiding van onze reis naar Denemarken. Aan het orgel : Erwin Van Bogaert.

6 – 12 juli: concertreis naar Hilleröd (Denemarken), een uitwisselingsproject met het Frederiksborg Kammerkor.

We werden ontvangen op het stadhuis van Hilleröd, we concerteerden in het vermaarde Frederiksborg Castle, ingericht als Deens-nationaal historisch museuum en ook in Gilleleje en Alleröd. We bezochten aan Roskilde, Kronborg Castle, en uiteraard Kopenhagen met al zijn bezienswaardigheden (parlement- de zeemeermin en ..Tivoli). Ten huize van Ulla, de grote blonde voorzitster, zongen we tot laat in de nacht heel ons zangboekje uit, met Godfried aan de piano.

De Hemel 1996

 Eind augustus: aperitiefconcert in Den Hemel.

15 september:  opluisteren van de Hoogmis in Sint-Pauluskerk Antwerpen.

21 september: opluisteren van het 50-jarig jubileum van de Piet Stautkring.

Dit jaar zongen we ook heel wat huwelijken in van kinderen van de koorleden: Ina Moens, Iris de Roos, Kristien Bormans, Peter Oosterlinck en Wim Van de Velde

8 december: repetitiedag in de Sint-Maarten Bovenschool.

13 december: kerstconcert in de kerk van Waasmunster.

24 december: nachtmis.