Historiek


Wilfried Van de Velde

1947

E. H. Siegfried Huygens (1917-1998) werd in augustus 1946 tot onderpastoor benoemd in de Sint-Martinusparochie te Beveren en hij begon dadelijk knapen te ronselen in de Beverse scholen.

Jonas Staut (14) en Paul Degelin (8) traden onmiddellijk toe en zouden elk meer dan een halve eeuw als zanger de ontwikkeling van het koor meemaken. De groep knapen telde vlug 50 zangers en met Pasen luisterden zij reeds een plechtige dienst op. Met Kerstmis zongen zij de nachtmis, getooid in witte alben.

Er werd duchtig geoefend in de Broederschool met Broeder Jules als assistent en op 19 februari voerde het 50-koppig knapenkoor een vocaal concert uit in het Gildenhuis met Robert Hellemond als begeleidend pianist. 

Op het programma stonden o.a. Ave Maria van T. L. da Vittoria en delen uit de mis Iste confessor voor 4 gemengde stemmen van G. P. da Palestrina. Ook kerstliederen en volksliederen uit verschillende landen werden uitgevoerd. Besloten werd met Vlaanderen van Renaat Veremans en Waasland van Fernand Van Durme.

Van 20 tot 25 juli trok E. H. Huygens met 60 knapen en begeleiders per trein op kamp naar Consdorf (Groot-Hertogdom Luxemburg). Zij overnachtten bij een molenaarsgezin en wandelden veel.

Het jaar werd besloten met de plechtige opluistering van nachtmis, dagmis, lof en vespers.

1949

In de grote vakantie ging het knapenkoor op meerdaagse reis naar Poupehan. Paul Van Royen, leraar aan de Sint-Martinusschool, was één van de begeleiders.

1951

Het ultieme hoogtepunt was zeker het groots concert op 8 juli ter nagedachtenis van Peter Benoit (1834-1901). Het was een openluchtuitvoering op de speelplaats van het O.-L.-Vrouw Presentatie-instituut in de Kloosterstraat. E. H. Huygens had de algemene leiding over meer dan 800 deelnemers, waaronder het knapenkoor met een 80-tal zangertjesen het Sint-Gregoriusgild van Sint-Niklaas, de Harmonie Kunst & Vreugd van Beveren en een Koperensemble o.l.v Jef Van Hoof. Zij voerden Conscience– en Van Rijswijckcantates uit naast Benoitliederen en harmoniewerk. Pittig detail: bij het begin zakte een podiumelement in, waardoor het koor plots een toontje lager zong…

Als beloning voor de zangprestaties trok de groep op kamp naar Wellin, waar opnieuw overnacht werd bij een molenaarsgezin.

1952 – 1956

Het knapenkoor groeide uit tot 80 zangertjes. Ook grotere jongens traden aan in soutane en superplie.

1957

Op 28 februari gaf het knapenkoor een jubileumconcert ter gelegenheid van. het 10-jarig bestaan met instrumentatie van Jef Van Hoof en de uitvoering van het vierstemmig koorwerk Ave Verum van W. A. Mozart en Alles wat gij doet van Dietrich Buxtehude. 

1960

Tijdens de nachtmis werd reeds gemengd opgetreden.

E. H. Huygens werd benoemd tot aalmoezenier van de Zusters Vincentius a Paolo en tot directeur van de Sint-Annakliniek en het koor kwam onder de leiding van organist Willy Snellings, die reeds enkele jaren het knapenkoor aan het orgel begeleidde. Onder zijn leiding groeide het koor uit tot een volwassen gemengd koor. Het verzorgde wekelijks de hoogmissen in de kerk, soms met een beurtrol van zes mannen- en zes vrouwenstemmen.

1964-1965

 Aangezien Willy Snellings ook stichter-directeur was van de Gemeentelijke Muziekschool van Beveren volgde er logischerwijze een nauwe samenwerking met het Sint-Martinuskoor.

In februari ‘64 en april ‘65 werden in de feestzaal van het Gildenhuis Muzikale Kunstavonden ingericht met deelname van een instrumentaal ensemble van de Gemeentelijke Muziekschool, de Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd en het Sint-Martinuskoor, dat werk zong van Claudio Monteverdi, Johannes Brahms en Hugo Distler.

Een apart gedeelte Zangvoordracht werd gezongen door enkele leden van het koor die solozang volgden: Miet Van Remortel, Gerard de Beer, Ludwina Van Remortel en Paul Degelin.

1967

Op 4 maart werd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan een kerkconcert uitgevoerd met Kamiel D’Hooghe, organist aan de kathedraal van Brugge. Het koor voerde Juravit Dominus uit, een compositie van Willy Snellings zelf. Ook Michel Pieters bespeelde het orgel.

1968-1969

Van 1968 tot 1977 verzorgde het koor een 7-tal artiestenmissen in de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. Daarnaast gaf het nog concerten met het pianokwartet van Louis Pas en ging het op muzikale uitstappen naar Deurle, Otegem en Sint-Niklaas.

Het koor won aan kwaliteit en trok op 16 juni ‘69 en 13 september ‘69 opnieuw naar de Carolus  Borromeuskerk voor de opname van eeneerste lp.De bandopname werd gerealiseerd door Walter Thuy, ing en het hoesontwerp was van Paul Degelin. Willy Snellings stelde de plaat samen en leidde het koor, dat was samengesteld uit acht sopranen, zeven alten, vijf tenoren en zeven bassen. 

Enkele namen: Godelieve Van de Velde, Leen Van Remortel, Jonas en Jean Staut (+), Juanita De Decker, Omer Praet, Paul Degelin, Jef Londoz.(+)  Alle zangers kwamen uit Beveren!

Kant 1 bevatte het Gregoriaanse Rorate coeli en werk van Guilielmus Messaus en Erhard Bodenschatz. Op kant 2 kan je luisteren naar werk van William Byrd, Heinrich Schütz, Hugo Distler, Vic Nees en het Ave Maria van Igor Strawinski.

Bestuurszaken

Inmiddels was Pieter Hendrik Bormans voorzitter geworden van het koor. Men stelde statuten op en in het bestuur zetelden, naast dirigent en proost(!), vier mannen en vier vrouwen.

1974-1975

 Het succes van de eerste lp was nog maar pas weg-geëbd toen het koor in november en december ’74 opnieuw naar de opnamestudio trok in de Verlatzaal van kasteel Cortewalle voor een tweede stereoplaat. Deze keer werd gekozen voor profaan werk van Clément Janequin, Claudio Monteverdi, Vic Nees, Johannes Brahms, Hugo Distler en Maurice Ravel. Het koor telde toen 34 zangers.

De hoes werd getekend door Aimé Van Avermaet, die ook in de baspartij zong, waar ook voorzitter Hendrik Bormans deel van uitmaakte, terwijl zijn zoon Jozef bij de tenoren zong. Bert Mendonck zong mee de baspartij.

De pers was zeer lovend en sprak van een muzikaal verantwoorde interpretatie, waarin de ritmiek vinnig wordt uitgevoerd en de melodische lijnen met vloeiende spankracht overkomen.

De nieuwe lp werd in het kasteel Cortewalle luisterrijk voorgesteld op 6 april 1975, met receptie erna!

1976

Optreden ter gelegenheid van de Kasteelconcerten van de Piet Stautkring in kasteel Cortewalle

1980

Het koor behaalt een zesde plaats in de Europese Beker voor Gemengde Koren te Knokke.

Er namen 16 koren deel uit negen verschillende landen aan deel. De opgelegde werken waren Beatus Vir van Vic Nees, u wel bekend, en Vocalise van Willy Caron. Het koor haalde de finale net niet. Musica Nova uit Boom werd vijfde. 

Alleszins een uitstekend resultaat voor het koor van Willy Snellings!

Bestuurszaken

In 1980 volgt Jonas Staut Hendrik Bormans op als voorzitter. Hij vervulde deze functie met enorme toewijding tot 1995!

1981

Koor en orgelconcert in de Sint-Jozefkerk te Sint-Niklaas in het kader van de orgelcyclus, samen met Raymond Schroyens, productieleider van de BRT en Erwin van Bogaert.

1982

Op 18 juni nam het koor deel aan de Guldensporenviering in de Sint-Laurentiuskerk te Verrebroek, samen met 7 andere parochiale koren uit Groot-Beveren. Het werd een ode aan de oud-Nederlandse kunst, zoals in het lied Lecker beetgen en Cleyn Bier.

Bestuurszaken

Het bestuur, onder wie Jonas Staut en Jozef Londoz, trekken een jonge dirigent aan ter vervanging van Willy Snellings. Het is Godfried Van de Vyvere uit Sint-Gillis-Waas, die aan het Lemmensinstituut het laureaatsdiploma muziekpedagogie behaalde. 

1983 

Kerstconcerten te Beveren en Sint-Gillis met cantates, begeleid door Musici Academici o.l.v. Dejan Mijajev.

Deelname aan de Guldensporenviering met koren uit Groot-Beveren.

Bestuurszaken

Het bestuur werkt nieuwe statuten uit. Godfried wil het koor uitbreiden.

1984

Concert met het Knapenkoor In Dulci Jubilo o.l.v. Godfried Van de Vyvere in de Collegekerk.

Concert in het kader van de Sint-Annaconcerten te Lokeren.

1985

Opluistering van de Scheldewijding te Doel

Op 11 juli guldensporenviering te Beveren met Wase koren.

Koortornooi te Tongerlo: eerste prijs in de hoogste categorie! Een eerste succesvol resultaat van het vernieuwde koor onder Godfried!

Kerstconcert in de Sint-Martinuskerk te Beveren.

1986

 Winnaar van het koortornooi in Valmeer(eerste prijs in eerste categorie)

In een volgende editie van ons Akantje wordt de historiek van de volgende tien jaar uitgeschreven.

1987

 Het koor viert zijn 40-jarig bestaan. Er staat heel wat op het feestprogramma.

Op 13 en 14 juni worden in de Bisschop Triestzaal van het kasteel Cortewalle aperitiefconcerten gezongen. Op het programma: Vlaamse en Franse volksliederen, werk van Johannes Brahms en Béla Bartók. Begeleiding Fio Van Steenlandt en Geert D’hollander.

Op 16 oktober neemt het koor deel aan een Orgel en Koorconcert in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Melsele. Stanislas Deriemaeker bespeelt het orgel.

Tijdens de Beverse Feesten eind augustus verkopen Wilfried en Nelly, met logistieke steun van Luc Moens, jenever op de Grote Markt onder een parasol; de opbrengst, 1220 BEF, is voor de koorkas. Het is de aanzet tot wat later Den Hemel zou worden. 

Op 27 november: concert in de Sint-Martinuskerk. Vlaamse componisten na 1900 met orgelwerk van Jan Van Landeghem. 

1988

 23 april: concert te Haasdonk met o.a. werk van Johannes Brahms, Vic Nees, Camil Van Hulse, in samenwerking met Pro Musica Haasdonk.

15 mei: het Sint-Martinuskoor wordt glansrijk winnaar van het Internationaal koortreffen in de abdij van Tongerlo. Het ontving een ereprijs met 94 % der punten en de medaille Pro Musica van het ANZ. 

17 en 18 september: eerste koorrepetitieweekend in Kasteel Villers te Schoten.

In september verschijnt het eerste nummer van het San Martinootje, mede onder impuls van Gerd. Er wordt onder meer bericht over een eerste contact met het Poolse Chór Akademicki Marie Curie uit Lublin. 

Er staat een handgeschreven briefje van Vic Nees in afgedrukt dat luidt als volgt:

Ik ken het Sint-Martinuskoor al vele jaren. Ik bezit een oude grammofoonplaat waarop zij o.a. een stukje van mij zingen. Aangevuld met een nieuwe generatie zangers doet dit koor het blijkbaar zeer goed, zo niet beter. Een jonge professioneel gevormde dirigent voert hen naar eerste prijzen. Het doet me plezier dat zij daarbij de Vlaamse componisten niet vergeten. Een echte (koor)cultuur ontplooit zich pas voor wie de eigen waarden in een internationale context weet plaats te bieden.

Met vriendelijke groeten.

Op 9 oktober verzorgt het koor de radiomis vanuit de kerk van Melsele.

Op 28 oktober werkt het koor mee aan de organisatie van het Festival van Vlaanderen. Het BRT-koor, nu Vlaams Radiokoor, treedt op in de Sint-Martinuskerk.

Op 19 en 22 december: kerstconcerten te Beveren en Stekene. Op het programma werk van Heinrich Schütz en twee cantates van Bach. Solisten: Ann Willems, Dina Grossberger, Ludwig Van Gijsegem,

Lieven Deroo. Kamerorkest Chapelle de Loraine o.l.v. Marc Verboomen. 

1989

14 januari: nieuwjaarsreceptie in het lokaal van Blau-Ket.

18 maart: bowling met de B-ploeg!

8 juni: bestuursverkiezing met bevestiging van Jonas Staut als voorzitter.

8 en 9 juli: zingen in de Notre Dame de Paris, een hoogtepunt!

Het koor voert tijdens de hoogmis de mis van Flor Peeters uit. Het aantal aanwezigen werd geschat op 3000. Godfried dirigeerde uiteraard en Fio Van Steenlandt bespeelde het machtige Cavaillé-Coll-Orgel. Hij werd daarbij geassisteerd (willen of niet) door één van de vier titularis-organisten. Kapelmeester Arnold Batselaere, een West-Vlaming die nog aan het Lemmensinstituut studeerde, leidde er met luide stem en grote gebaren de volkszang. Het geheel maakte een memorabele indruk op dirigent en koorleden.

Het koor was reeds op 8 juli ter plaatse voor een repetitie en maakte van de gelegenheid gebruik om Parijs te verkennen. (Bateaux Mouches, Place du Tertre, Montmartre en andere highlights van de lichtstad).

18 – 23 september: ontvangst te Beveren van het Poolse Chór Akademicki Marie Curie. Ons koor zingt gezamenlijke concerten te Beveren en in de Sint-Katharinakerk te Hoboken.

Met de Poolse groep werden bezoeken afgelegd aan Gent, Brugge, de kust. Het koor werd ondergebracht in 28 gastgezinnen. Een hele organisatie, maar het schiep een warme en hechte band met de Poolse gasten.

Op 24 september: ontvangst van het Poolse koor door het gemeentebestuur op het kasteel Cortewalle, waarna afscheidsfeest in zaal Oud-Beveren. Bij de vertaling van de toespraken van onze Poolse gasten werden wij vlijtig geholpen door André Urbanowicz, een Pool die achtergebleven was in Beveren na de landing in Normandië en de bevrijding van Beveren door Generaal Maczek. Hij zou ook in de hoedanigheid van tolk onze reis meemaken naar Polen in 1990.

30 september en 1 oktober: koorweekend in de Abdij van Drongen.

21 oktober: concertoptreden te Alken samen met het Sint-Joriskoor van Kurt Bikkembergs.

11 november: eucharistieviering t.g.v. Wapenstilstand en daarna koorfeestje in ’t Schuurtje.

25 november: opluisteren van de academische zitting van het Fonds Dr. De Paep in het kasteel Cortewalle.

1990

17 juni: koor-repetitiezondag.

22 juni: wat later een goede gewoonte zou worden werd in de Sint-Martinuskerk een “inzingconcert” gegeven voor het thuispubliek voor het vertrek van de concertreis naar Polen (7-15 juli 1990). Op het programma werk van o.a. Schütz, Bach en Vic Nees.

30 juni: deelname aan de Guldensporenviering te Beveren.

 7 juli -15 juli: concertreis naar Polen

Om 5.00 uur in de ochtend die zevende juli vertrok op de Boerenmarkt te Beveren chauffeur Freddy met zijn bus van 15 miljoen BEF. richting Polen. Aan boord een 44-tal enthousiaste zangers en een nog meer bevlogen koorleider. Het wordt een tweedaagse busreis met een overnachting in Berlijn. De gekende muur was nog maar amper gevallen en zeker een bezoekje waard. Sommigen hebben nog een steentje meegepikt. Maar het grote doel was Lublin in Polen, waar het Chór Akademicki Marie Curie ons zou huisvesten.

Na heel wat telefonische perikelen om onze latere aankomst te melden, bereikten we Lublin eindelijk om 20.50 uur. Ursula en Piotr en enkele andere koorleden stonden ons op te wachten. Het werd een hartelijke verwelkoming met brood en zout, naar Poolse traditie. We werden ondergebracht in een Imkerschool, uniek in Europa, maar wel wat verouderd. Het koor verraste ons met een pront welkomstlied.

Op 9 juli brachten we een bezoek aan het concentratiekamp van Majdanek/Lublin. Indrukwekkend, we werden er stil van. ‘s Avonds: concert in Lublin met Fio Van Steenlandt aan het orgel.

10 juli: concert in de Sint Martinuskerk in Warschau. Bij het inzetten van het Gaude Mater Polonia, veerde de hele kerkgemeenschap recht. 

Fait divers: Simonne en Wilfried zijn twintig jaar gehuwd. Ze werden aan een tafeltje met twee afgezonderd door ene Luc Moens, Jonas zorgde voor een mooi boeketje.

11 juli: officiële ontvangst door de rector van de Universiteit van Lublin. We zingen er o.a. Lied van mijn Land (tekst Anton Van Wilderode). ‘s Ochtends bij het ontbijt had reeds de Vlaamse Leeuw geklauwd. We eindigen deze feestdag met een legendarisch kampvuur.

12 juli: Bezoek aan Kazimierz Dolny, een middeleeuws stadje aan de Wisła en concert in Farze.

13 juli: verblijf in Pszczela Wola en bezoek aan Lublin. Sommige koorleden worden uitgenodigd bij de Poolse koorleden die bij hen te gast waren in Beveren. Enkelen bezoeken het Paleis van Kozłówka, jarenlang het bolwerk van de communistische leiders. In het paleis bewonderen we schitterende kunstschatten. 

 15 juli: opluistering van de kerkdienst in de beroemde Thomaskirche te Leipzig, de historische Bachtempel met een modelhoogzaal om van te dromen. We zongen er werk van J.S. Bach, J. Christian Bach, H. Schütz, een Vlaams werkje en Locus Iste van Brückner. We poseerden voor het standbeeld van de meester en reisden af naar onze heimat.

Eind augustus was er de traditionele hemel op de Grote Markt.

In september was er algemene ledenvergadering en zongen we de huwelijksmissen van Martine Staut en Christine Kriekemans.

Op 29 en 30 september trokken we naar Drongen voor het koorweekend. 

6 oktober: huwelijksmis van Kristien Mertens. ’s Avonds concert door het Gemengd koor Sint-Joris uit Alken o.l.v. Kurt Bikkembergs.

14 oktober: opluisteren van de hoogmis in de Christus Koning Kerk te Sint-Niklaas.

10 november: opluisteren van de avondmis voor Sint-Martinus, gevolgd door feestmaal.

12 december: de Nachtegalen van Poznan zingen een kerstconcert.

Op kerstavond zingen we de nachtmis en op Kerstmis de hoogmis!

1991

21 maart: concert t.g.v. het 20-jarig koorjubileum van de Wase Kantorij uit Zwijndrecht samen met het Sint-Ceciliakoor uit Burcht.

Traditioneel werden de diensten van de Goede Week opgeluisterd en zongen we de Paaswake en ‘s zondags de hoogmis van Pasen.

27 april: concert door het Sint-Joriskoor van Kurt Bikkembergs uit Alken 

9 mei: de hoogmis van O.-L.-H. Hemelvaart wordt als radiomis uitgezonden. We zongen de mis van De Monte.

20 juni: algemene ledenvergadering.

17 en 18 augustus: weekendje Straatsburg met opluistering van een eucharistieviering in de Cathédrale Notre-Dame.

Weekend eind augustus: den Hemel krijgt van het gemeentebestuur de prijs van de origineelste stand. Er werd 28 liter rijstpap verzet en de jenever vloeide rijkelijk. Ook Wolfie Mozart, was aanwezig op het  volksliedconcert. Ook dwarsfluit van Katleen Van de Velde en Joris Van Eeckhoven, resp. dochter van Wilfried en zoon van Gerd.

29 september: opluisteren van de artiestenmis in de Carolus Borromeuskerk. 

9 november: koorfeest in Malpertuus te Haasdonk.

17 december: kerstevocatie O Magnum Mysterium in de Sint- Martinuskerk met werk van Schütz, Mendelssohn, de Victoria. Voordracht: Marjan De Munck.

22 december: deelname aan de koorwedstrijd De Gouden Ster te Lommel. We behaalden de derde plaats met 90 % der punten.

24 en 25 december: nachtmis en hoogmis van Kerstmis.

1992 – 45 jaar Sint-Martinuskoor

 8 januari: nieuwjaarsreceptie in Cortewalle en samen op de foto!

15 januari: het bestuur hield een persconferentie om zijn jubileum toe te lichten.

15 maart: we verzorgen de hoogmis in Kemzeke.

28 en 29 maart: koorweekend in het bezinningshuis Emmaüs te Weelde (bij Turnhout).

27 juni: viering van het 45-jarig bestaan met een tuinfeest in een grote tent op het domein van Cortewalle. Een eet en drankfestijn voor alle leden en sympathisanten. Een beetje regen kon de feestvreugde niet temperen.

22 augustus

10.30 uur: huwelijksmis van Ingeborg en Wim. 

17.30 uur aankomst van het Béla Bartókkoor uit Boedapest, de reizigers werden ondergebracht in gastgezinnen.

27 augustus: concert door het Béla Bartókkoor in de Sint-Martinuskerk. 

Met het koor werd een stukje Vlaanderen bezocht.

Eind augustus: het Béla Bartókkoor treedt op in den Hemel.

13 september: koorrepetitiezondag.

19 en 20 september: Zingen zonder Grenzen, aperitiefconcerten in kasteel Cortewalle, met Ann Engels aan de piano.

25 september: huwelijksmis Els Kriekemans.

4 oktober: hoogmis door de Wase lijsters uit Sint-Niklaas.

8 oktober: hoogmis door het Sint-Gregoriuskoor uit Kieldrecht.

15 december: huwelijksmis familie Verhulst.

24 en 25 december: kerstvieringen in de Sint-Martinuskerk.

1993

15 januari: nieuwjaarsreceptie in de polyzaal van het Gildenhuis.

18 maart: uitvoering van het Requiem van Duruflé. Solisten: Dina Grossberger (sopraan), Johan Uytterschout (bas), Hilde Vertommen (cello) en Fio Van Steenlandt (orgel).

19 maart: huwelijksmis voor Massiel De Dauw, dochter van Lutgarde Van Caem in de O.-L.-Vrouwekerk te Sint-Niklaas.

21 juni: concert te Bazel ter voorbereiding van onze concertreis naar Hongarije.

2 – 11 juli: concertreis naar Boedapest  

Op uitnodiging van het Béla Bartók-koor gaan we op tegenbezoek naar Boedapest, we verblijven in een studentenhome.

We bezochten in Boedapest de stadsdelen Buda en Pest, het Zoltán Kodálymuseum en het parlement, we maakten ook uitstappen naar Szentendre, Visegrád, het Balatonmeer, Hollokö. We verzorgden een eucharistieviering en een concert in de Istvanbasiliek te Boedapest en gaven concerten in Óbuda en Vál. In Vál zongen we ook de mis in een oud stofferig kerkje, vol oude plattelandsmensen, die echter langdurig applaudisseerden.

10 juli: bezoek aan Wenen, muziekstad bij uitstek, met zijn blauwe Donau en prachtige jugendstilgebouwen.

Eind augustus den hemel en verder in het jaar zingen we verschillende huwelijksmissen onder meer voor Ilse Praet, dochter van koorlid Omer.

10 oktober: Sint-Annaconcert in de gelijknamige kerk te Lokeren.

23 december: organisatie van een kerstconcert in de Sint-Martinuskerk met het koor Cantabile o.l.v. Jos Van den Borre en het Barokensemble o.l.v. Guy Penson.

24 en 25 december: kerstvieringen.

1994

13 maart: viering van het gouden ambtsjubileum van Marcel Van de Vyvere, vader van Godfried, te Sint-Gillis-Waas. Samen met het plaatselijke Sint-Gregoriuskoor, Fio Van Steenlandt, orgel, en Alain De Rudder, trompet.

26 maart: viering van de 80ste verjaardag van de moeder van Marina in de Heilig Hartkerk te Mechelen.

4 juni: concert te Sinaai met werk van Tinel en zijn leerlingen Ryelandt en Meulemans.

17 juni: algemene ledenvergadering in de polyzaal van het Gildenhuis.

18 juni: opluisteren van de mis tgv het afscheid van Deken Verwilst.

26 juni: 11.00 uur – viering 80ste verjaardag van de grootmoeder van Mieke Van den Steen in Dendermonde. 

26 juni: 15.00 uur – inhuldigingsmis van E.H. Deken  Arseen Lippens.

15 augustus: mis t.g.v. O.-L.-Vrouw Hemelvaart

19 -21 augustus: concerttrip naar Koblenz

We verzorgen de mis in de Liebfrauenkirche, we zingen o.a. de mis van Flor Peeters. We geven een openluchtconcert in het Kurpark van Bad Ems. Boottocht op de Rijn, bezoek aan Bacharrach, Bad Ems, Sankt Goar en andere bezienswaardigheden. Marc de Munck was onze gids.

27 en 28 augustus: aperitiefconcert in den Hemel .

02 oktober: Toeren tussen torens

Media vita in morte sumus, meditatie over leven en dood met o.a. het  Requiem van Duruflé. Concerten te Heverlee (21/10), Antwerpen (27/10) en Melsele (28/10). Orgel: Fio Van Steenlandt.

12 november: Sint-Maartensfeest.

24 en 25 december: kerstvieringen.

1995

11 en 12 februari: koorweekend te Drongen.

21 maart: Koralen in de Johannespassie van Bach o.l.v. Jos Van den Borre en Cantabile Gent. Solisten: Dirk Snellings, Ludwig Van Gijsegem, Anne-Marie Buyle, Jan Van der Crabben, Jan Caals en Marijke Van Arnhem. Orkest Chapelle de Lorraine.

9 april: Jubileummis voor Dhr en Mevr Gabriël Willems-Van de Velde.

14 mei: Koordag onder het motto Het Waasland zingt te Burcht.

26 mei: concert te Eke, op uitnodiging van E.H. D’Haese, oud-proost van het koor.

18 juni: misviering t.g.v. het 10-jarig bestaan van het koor Melos te Melsele.

22 juni: op de algemene vergadering in de Polyzaal van het Gildenhuis neemt Jonas Staut eervol ontslag en wordt Wilfried Van de Velde verkozen als nieuwe voorzitter.

 26 en 27 augustus: de 7de hemel!

24 september: Opluisteren van de hoogmis te Kieldrecht op uitnodiging van het Sint-Gregoriuskoor.

Frederiksborg Kammerkor

 14 – 20 oktober: ontvangst Frederiksborg Kammerkor uit Denemarken

Zij traden op in Antwerpen (Zeemanskerk), in de Sint-Jacobskerk te Brugge en in de Sint-Martinuskerk te Beveren. Ze overnachtten in Motel Beveren. We toonden hen onze mooie Vlaamse steden (met inbegrip van het “Verdronken Land” van Saeftinge, een te duchten plaats voor koren die bij ons op bezoek komen)

9 december: kerstconcert in de Sint-Martinuskerk met het orkest van de Gemeentelijke muziekacademie.  Solisten: Lieve Jansen, sopraan en Marianne Vliegen, mezzo. Op het programma stonden fragmenten uit de Messiah van Händel, koralen uit het Weihnahtsoratorium van Bach, het Magnificat van Zelenka en kerstliederen uit Vlaanderen en Europa.

24 december: nachtmis.

1996

23 maart: glansrijk winnaar van het Internationales Sängertreffen te Raeren. We ontvingen de wisselbeker en ook de Beker van de Duitstalige Gemeenschap uit de handen van Minister Schröder.

24 juni: concert ter voorbereiding van onze reis naar Denemarken. Aan het orgel : Erwin Van Bogaert.

6 – 12 juli: concertreis naar Hillerød (Denemarken), een uitwisselingsproject met het Frederiksborg Kammerkor.

We werden ontvangen op het stadhuis van Hillerød, we concerteerden in het vermaarde Frederiksborg Castle, ingericht als Deens-Nationaal Historisch Museum en ook in Gilleleje en Allerød. We bezochten aan Roskilde, Kronborg Castle, en uiteraard Kopenhagen met al zijn bezienswaardigheden (parlement- de zeemeermin en ..Tivoli). Ten huize van Ulla, de grote blonde voorzitster, zongen we tot laat in de nacht heel ons zangboekje uit, met Godfried aan de piano.

 Eind augustus: aperitiefconcert in Den Hemel.

15 september:  opluisteren van de Hoogmis in Sint-Pauluskerk Antwerpen.

21 september: opluisteren van het 50-jarig jubileum van de Piet Stautkring.

Dit jaar zongen we ook heel wat huwelijken in van kinderen van de koorleden: Ina Moens, Iris de Roos, Kristien Bormans, Peter Oosterlinck en Wim Van de Velde

8 december: repetitiedag in de Sint-Maarten Bovenschool.

13 december: kerstconcert in de kerk van Waasmunster.

24 december: nachtmis.

1997

Jubilieret, triumphieret, dankt dem Herrn

Deze aanhef zou symbool kunnen staan voor de start van ons Gouden Jubileumjaar: 50 jaar Sint-Martinuskoor!

Op 10 januari werd de verzamelde Wase Pers door het bestuur verwend in de Salons Versailles. Het bazuinde het programma dan ook uit te allen k(r)ante(n). En wat een feestjaar zou het ook worden!!! Het begon op 19 januari met een feestzitting in het kasteel Cortewalle. Burgemeester François Smet overhandigde voorzitter Wilfried een medaille vanwege Luc Martens, Vlaams Minister van Cultuur en Welzijn. Er waren ook medailles voor een elftal koorleden die 25 tot 50 dienstjaren lieten optekenen. Kamiel Cooremans hield een opmerkelijke toespraak, waarna aan Godfried bloemen werden overhandigd.

Het koor had inmiddels reeds duchtig gerepeteerd. Tijdens het weekend van 22 en 23 februari werd de eigen kerst cd Ecce Mundi Gaudia opgenomen in de Kapel van O.-L.-Vrouw- Presentatie (nu Sint-Maarten Bovenschool). Deze kapel werd als opnamestudio gekozen wegens haar rustige ligging. Geen geluiden van toeterende auto’s op de grote Beverse markt, alhoewel de opnameleiding ons wel even terugriep wegens een storend geluid op de band. Het bleek een vliegtuig te zijn dat wat veel decibels had verspreid. Deze cd met als ondertitel Kerstmis in Europa bevat werk van Bach, Handel, Zelenka en een aantal kerstliederen uit diverse Europese landen. Het Sint-Martinuskoor liet zich begeleiden door een orkest o.l.v. Nico Baltussen. Solisten en Lieve Jansen, Marianne Vliegen, Erwin Van Bogaert (orgel). Dirigent: Godfried Van de Vyvere. Johan Favoreel had de artistieke supervisie. 

  Het kunstwerk op de hoes is van de hand van Bevernaar Wim Van Remortel (+). De cd werd officieel voorgesteld in de kantoren van sponsor KB waar Luc Moens directeur was en Nelly zorgde voor een fijne receptie!

Na de traditionele opluistering van de diensten van de Goede Week en Pasen in de Sint Martinuskerk kwam een volgend muzikaal hoogtepunt ons jubeljaar opfleuren. In CC Ter Vesten organiseerden we op 26 april K(h)oorklanken in het Waasland met deelname van vijf Wase koren die een gevarieerd programma brachten, afgewisseld met samenzang. Het Sint-Martinus-koor zong werk van Brahms, Schubert en Mendelssohn.

Op 28 juni vond het tuinfeest in het Hof van Keulen te Kallo plaats, gesponsord door Röhlig, KB, IPPA, Van Craenenbroeck en Transport Vanderweken. Het was een heuse barbecue met muzikale omlijsting door het zigeunertrio Janos Csikos en er kon gedanst worden op muziek van een discobar.

Op 20 oktober overleed Willy Snellings, de vorige dirigent van het koor, op 82-jarige leeftijd te Gent. Deken Weemaes schreef een In memoriam in ons San Martinootje, de voorganger van dit Akantje, dat in 1997 aan zijn tiende jaargang toe was.

Op 11 november  zongen we ‘s ochtends de mis van de patroonheilige Martinus en ’s avonds was het koor aan het feesten in restaurant Malpertuus, in de bossen van Haasdonk.

Na de hemelactiviteiten eind augustus en een koorweekend te Drongen eind september kondigde het jubileumconcert zich aan. In de Sint-Martinuskerk voerde het koor op 29 november de Krönungsmesse van Mozart uit en het Magnificat in D van Zelenka. Solisten waren Lieve Jansen, Marianne Vliegen, Jan Caals en Conor Biggs. Godfried dirigeerde dit concert in aanwezigheid van zowat 700 toehoorders. Er werd een live opname gemaakt van dit concert. 

In de nagalm van een schitterend Mozartconcert als sluitstuk van ons gouden jubileum was de uitreiking van de Cultuurboom aan het koor de spreekwoordelijke kers op de taart. De academische zitting vond plaats op 14 december in de Verlatzaal van het kasteel Cortewalle. Er waren toespraken van Johan de Ridder, François Smet en een eloquente feestrede door Kamiel D’Hooghe, ere-directeur van het Koninklijk Conservatorium te Brussel.

1998

Na de middernachtmis en de mis op kerstdag van ‘97 te hebben verzorgd zongen we in februari en begin maart nog twee huwelijksmissen, respectievelijk voor de families De Rop en Kriekemans. Het was ook de aanloop naar een nieuwe muzikale uitdaging: de verdediging van onze wisseltrofee van het Internationaal Koortreffen te Raeren (Eynatten) op 28 maart. We wonnen deze wedstrijd reeds in 1996! En raer, maar waer, we pronkten opnieuw op het hoogste schavotje. Nummers als Esti DalAlma che scarca en Easter waren outstanding.

Op 11 juni overleed op 81-jarige leeftijd E.H. Siegfried Huygens, stichter van het Sint-Martinuskoor. Over hem lees je meer in 75 jaar Sint-       Martinuskoor/Acantus dat op 20februari 2022 verscheen.

In april zongen we nog de huwelijksmis  voor Dagobert L’Ecluse en op 20 juni waren we te gast in de kerk van Zelzate waar oud-onderpastoor Willy Vernimmen ons had uitgenodigd om een kerkconcert te zingen. Het was meteen het voorbereidingsconcert voor onze koorreis naar Praag van 4 tot 10 juli. Deze reis was een topper, zowel op toeristisch als op muzikaal gebied. Ik herinner me nog levendig hoe we midden op het Oude Stadsplein, op de meridiaan, het centrum van Europa, onder het waakzaam oog van Jan Hus Locus Iste zongen, bijgesprongen door een Nederlands koor. We gaven er een miniconcertje met Als ic U vinde en het Poolse Góralu

We concerteerden in de Ludmillakerk, in de Maria Sneeuwkerk en in de kerk van het Kindeke Jezus. We bezochten de Vysehrad-begraafplaats waar o.a. de grote Tsjechische componist Smetana rust. We voeren op de Moldau, liepen over het statige Wenceslasplein, bezochten het museum van Antonin Dvořák en Betramka, dat een schat van souvenirs aan Mozart in bewaring heeft. We zongen in een gezellige sfeer in het Gemeenschapshuis met Spaanse en andere toeristen als toehoorders. Ook een bezoek aan het Gouden Straatje en de Sint-Vithuskathedraal werd niet vergeten. We zullen het bezoek aan de Gouden Stad niet vlug vergeten!

Op 17 juli zongen we in Schilde de huwelijksmis van Ortwin, zoon van Marina en Aurèle en op 22 augustus zongen we de Gouden Jubileummis voor de ouders van Godfried te Sint-Gillis-Waas.

De Hemel kwam er ook weer snel aan en in september maakten we een fietstocht langs leuke cafeetjes in het Waasland.

Op 18 oktober zongen we een mis in Tienen en op 25 oktober in Gent een concert ter nagedachtenis van Willy Snellings, de tweede dirigent van het Sint-Martinuskoor. In november vierden we het jaarlijks koorfeest opnieuw in restaurant Malpertuus te Haasdonk. Op zaterdag 19 december werkten we mee aan het kerstconcert van de Brassband Mercator te Kruibeke, eventjes een andere sfeer dan onze eigen kerstconcerten. De nachtmis de week daarop bracht ons opnieuw in de echte kerstsfeer.

1999

Het nieuwe werkjaar werd ingezet met een nieuwjaarsreceptie in het zaaltje van Sint-Jan-Evangelist. De week daarna waren er bestuursverkiezingen. De verkozenen waren Wilfried, Gerd, Chris, Carry, Jan Degelin, Lievin Lytens, Josette Verlinden en Paul Ghyssaert. Godfried maakt als dirigent vanzelf deel uit van het bestuur.

Op 28 maart hielden we in de Sint-Maarten Bovenschool een koordag om nieuwe werken in te studeren: o.a. Laudate Dominum van Mozart en Herr, nun lässest deinen Diener van Mendelssohn, Pater mi van Tučapský, Cantemus van Bàrdos en de Marienmesse van Bamer.

We brachten enkele nieuwe stukken ten gehore op de koorontmoeting te Sint-Niklaas, op 24 april, een organisatie van het Gregoriusgild met o.a. de deelname van Godfrieds Wase Lijsters. Deze uitvoering werd voorafgegaan door onze deelname aan het Provinciaal Pretoernooi, waar de jury twijfelde om ons al dan niet in Uitmuntendheid te klasseren.

Na de klassieke opluistering van de vieringen van Pinksteren en de Plechtige Communie, zongen we op 23 mei ook de mis ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van deken Arseen Lippens.

De Commissie Amusement organiseerde op 27 juni een uitstapje naar Cadzand, kwestie van reeds wat sfeer te scheppen voor de busreis naar Canterbury.

Op 3 en 4 juli ging onze weekendtrip door naar Canterbury en Tudeley. In de magische kathedraal woonden we de Evensong bij. Knapen in witte alben die schitterende klanken voortbrachten en ons in een etherische sfeer onderdompelden.

We bezochten Leeds Castle of wandelden in Engelse tuinen en de zangers bereidden zich voor op het concert in het kerkje van Tudeley met prachtige glasramen van Marc Chagall, en waar ook grote artiesten concerteerden tijdens het zomerfestival. Onze uitvoering mocht er zijn en we kregen goede recensies o.a. van een plaatselijke componist aldaar. We zongen er o.a. Ego dormioCantate Domino en Ubi CaritasThou willt keep him, een Engels stuk, uitgevoerd door Belgen, besloot een wonderful afternoons music. Het busvervoer en de overzet uit Dover zorgden voor de nodige animatie bij de Beverse koorreizigers, die terugblikten op een geslaagd weekend.

Het zou geen zomer zijn mochten er geen hemelactiviteiten plaatsvinden, maar het ernstige werk stond te wachten. We zongen de uitvaartmis van mevrouw De Rop en trokken begin oktober naar Drongen om het Vivaldiconcert verder voor te bereiden. Intussen luisterden we in Laarne nog de huwelijksmis op van Tessy, dochter van Luc Geerinckx.

Op 18 december stonden het Magnificat en het Gloria van Vivaldi op de pupiter en ook Buxtehudes Kommst Du Licht der Heiden. Solisten waren Greetje Anthoni, Marianne Vliegen, Guy Godts en Joost Pollet met een barokorkest en het Sint-Martinuskoor, dit alles onder de leiding van Godfried.

2000

Het jaar werd ingezet met een radiomis die we vanuit Sint-Niklaas de Vlaamse huiskamers inzonden. Dit jaar werden een paar huwelijksmissen gezongen o.a. van Bruno Moens (+) in Bornem op 8 april, Els Van de Velde en Ludwig Celie op 1 juli te Sint-Niklaas en ook de opluistering van een hoogmis in Nieuwkerken mocht niet ontbreken. 

Aan de Beverse missionarissen brachten we hulde met de opluistering van een viering op 19 augustus. Ook de Plechtige Communie en de Hemel stonden op het lijstje van de traditionele optredens.

Dit jaar kwamen ook heel wat gastkoren op onze uitnodiging een mis opluisteren in de Sint-Martinuskerk. (o.m. de Wase Kantorij uit Zwijndrecht, de Capella Beatae Mariae ad Lacum uit Tienen, een Oekraïens Vrouwenkwintet, de Mariakantorij uit Sint-Niklaas en het Waas Gemengd Koor uit Lokeren o.l.v. Lieven De Roo.

Uitdagend was onze deelname op 7 mei te Gent aan de Korenmanifestatie der Zuidelijke Nederlanden in de Sint-Niklaaskerk te Gent.

We presenteerden ons daar in het gezelschap van Laidos uit Waregem en het Gents Madrigaalkoor van Johan Duyck, klinkende namen in de Vlaamse koorwereld en enkele Nederlandse koren, ons minder bekend. Heel wat prominenten uit de Vlaamse koorwereld konden ons beluisteren: o.a. Sabine Haenebalcke, Michael Scheck, Ludo Claessen .We presteerden behoorlijk met werk van Van Hulse, Tinel en Bikkembergs (.Domine Deus).

Op 3 juni stond een dubbelconcert op het programma met het Hoensbroeks Kamerkoor uit Nederland in Sint-Jan-Evangelist, in het kader van een uitwisselingsproject. Erwin Van Bogaert begeleidde ons op het orgel. Dirigenten waren Peter Weltens (NL) en Godfried Van de Vyvere (B). Als gezamenlijk alternerend stuk viel het werk A hymn to the Virgin erg in de smaak van het publiek. Vooraf waren de Nederlanders ontvangen in kasteel Cortewalle met toespraken van schepen en met receptie na.

In het CC Ter Vesten kwamen op 14 oktober nog vier gastkoren optreden in K(h)oorklanken: Cantatille uit Rupelmonde, Musica Nova uit Boom, Sint Gregorius uit Kieldrecht en Sint-Cecilia uit Burcht.

Logo apropos

Niet te vergeten! In maart van dit jaar startten Katrien Deckers en Greet Sillis met een jeugdkoor, Apropos genaamd. Een moedig initiatief! De eerste repetitie op 10 september in “Ons Schooltje” was een succes met een flinke opkomst van 25 enthousiaste jongens en meisjes.

Even daarvoor echter was het stil geworden in ons koor. De maand juni 2000 was een intrieste periode. Op 19 juni immers overleed Nadine Van Damme op 33-jarige leeftijd, na een lange periode van ziekte. Zij was nog niet lang in het koor, maar daarom niet minder geliefd. Het werd die 24ste juni dan ook een emotioneel, maar waardig en zeer muzikaal afscheid in de overvolle kerk van Sint-Gillis. Nadine was de schoonzus van Martine en Godfried.

Ik liep zowat kriskras doorheen het millenniumjaar. We trokken op repetitieweekend in Sint-Katelijne-Waver, vierden Sint-Maarten met een koorfeest; zongen nog een huwelijksmis en dan de nachtmis.

2001

De maand januari werd gevuld met receptie en jaarlijkse algemene ledenvergadering, maar vooral met repetities ter voorbereiding van onze deelname aan het Provinciaal Toernooi in het CC Belgica te Dendermonde op 11 februari. Ons koor stelde zich de eerste keer voor in Eerste Divisie, maar het werd uitmuntendheid! We zongen The Scandinavian ShuffleBoere-charlestonInfant sorrow (plichtwerk), CantemusJan de Mulder en Ave Verum van Orban. Pater Mi en Viva la Musica. Euforische toestanden bij de proclamatie met een spandoek van het B-koor! Verder feestten op de Beverse Grote Markt in het café van de Jaak tot in de kleine uurtjes!

De maand maart was opnieuw goed gevuld met een aperitiefconcert in zaal Olympia. Solisten Rachel Fabry (mezzo) en Frank Liégois (gitaar). Het was een goede voorbereiding voor ons optreden in Hoensbroek, (NL) samen met het Hoensbroeks kamerkoor dat in 2000 bij ons te gast was.

In april waren er de Goede Week en de Paasviering en werkten we mee aan de cd-opname van de Koorfederatie Oost-Vlaanderen Met sangh en clanck. We zongen Hear my Prayer en Behold the Lords Hand. In mei bracht Apropos een concertje ten gehore in Ons Schooltje en het volwassen koor zong een jubileummis voor de zusters van Maria Middelares in Sint-Niklaas. In juni verzorgden we de huwelijksmis van mijn dochter Katleen met Niki Van de Vijver en we keken al uit naar onze koorreis naar Reims van 30 juni en 1 juli.

Een werkgroep had de trip schitterend voorbereid met een afwisselend programma en een goed verzorgde mis in de kathedraal. De vreemde kathedraal van Laon, de champagnekelders van Taittinger, de slakjes, de lekkere maaltijd, het doopsel van  vijf nieuwe koorleden, de wandeling in het zacht glooiende landschap en het champagnefeest in de coöperatieve van Arnoult, we houden er prettige herinneringen aan over.

In augustus stonden huwelijksmissen op het programma te Rupelmonde (An en Wim) en te Brasschaat (Stephanie en Gert). Tijdens de Hemel trad ook het jeugdkoor Apropos op o.l.v. An Meeuwsen. Op 15 september was er ‘s ochtends de uitvaart van Godfrieds vader Marcel in Sint-Gillis en na de  middag de huwelijksmis van Bernadette Bosman, inmiddels ook reeds overleden. Het weekend nadien verbleven we in de Abdij van Drongen .

Het was alle hens aan dek voor de voorbereiding van de kerstconcerten Uns ist Ein Kind geboren (cantates van Bachs tijd— en landgenoten). Op 21 november werd dit project en tezelfdertijd de algemene koorwerking uitgebreid aan de pers voorgesteld in het CC Ter Vesten. Gerd, Wilfried en Godfried staken er heel wat energie in. Spannende dagen voor deze laatste en zeker voor Martine die in haar laatste dagen was voor de geboorte van Pieter-Jan. Het concert werd uitgevoerd op 7 december in Puurs, een organisatie van de serviceclub Inner Wheel van Boom-Willebroek en in de Sint-Martinuskerk te Beveren op 15 december. Het waren twee schitterende concerten met een barokorkest, solisten Christel de Meulder (sopraan), Rachel Fabry (mezzo) en Werner Van Mechelen (bas). Godfried dirigeerde en had de algemene leiding.

Het goed gevuld koorjaar werd in alle drukte beëindigd met de nachtmis, maar vooral op 30 december met een televisiemis in Brussel.

2002

Na de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie en een algemene vergadering met bestuursverkiezing was het klaarstomen voor een origineel project! Wie had ooit gedacht dat ons Sint-Martinuskoor in vreemd ornaat in de spotlights zou staan op de trappen van het Museum in een productie Magisch Antwerpen met naast ons sopraan Machteld Willems in een glansrol, om Fio Van Steenlandt niet te vergeten met zijn magistraal orgelspel. De datum, 28 maart, was niet zo gelukkig daar ook de Goede Week en Pasen eind maart vielen. Maar met het nodig enthousiasme dat dit koor eigen is, kwam alles goed. We keken ook reeds uit naar onze koorreis naar Rome en Umbrië begin juli en onze deelname aan de fameuze wedstrijd Koor van het Jaar. Hiervoor kwalificeerden we ons in het Lemmensinstituut te Leuven en later in oktober kwamen halve finale en finale om het hoekje kijken.

De reis naar Rome en Umbrië werd onze eerste vliegtuigreis. Het koor was in form, want op 21 april hadden we ons gekwalificeerd voor de finaleronde van het Koor van het Jaar, die zou plaatsvinden op 19 en 20 oktober van dit jaar. De vlucht naar de Heilige Stad verliep vlekkeloos met een enthousiaste groep van 32 zangers. Het programma was uitdagend.

Sabato 6 luglio: 

Transport naar een modest hotelletje, waarna de klassieke, maar schitterende wandeling langs de Trevifontein, het Pantheon, de Spaanse trappen, de Piazza del Popolo etc. Marina gidste ons voorbeeldig.

Domenica 7 luglio: 

Historische dag voor het koor. Na een rondrit doorheen de stad bereikten we het Sint-Pietersplein. Het was lekker warm weer en aan de basiliek was het reeds aanschuiven. Zouden die speciaal voor ons gekomen zijn? De entree werd ons door de Zwitserse wacht geweigerd omdat sommige alten en sopranen te licht gekleed waren, om van de blote benen van de mannen niet te spreken. Het was husselen in de handtassen om toch maar zedig de Heilige tempel binnen te mogen!

Om 12.15 uur luisterde het Sint-Martinuskoor uit Beveren (België) in de Basilica da San Pietro de mis op! Fio begeleidde op het orgel, geassisteerd door 2 Italiaanse organisten. 

Na een heuse verkleedpartij voor het Vaticaan, voerde de bus ons richting Colosseum. Er was een vrije lunch op de Piazza Venezia. We bezochten ook het Forum Romanum en om 16.00 uur vertrokken we richting Bastia Umbra voor het verlengde van onze reis.

Lunedi 8 luglio: 

Bezoek aan Assisi met zijn dertiende-eeuwse basiliek van San Francesco.

Martedi 9 luglio: 

Ritje naar Spoleto en Spello en concert in Assisi. We zongen er o.a. Easter, Hear my prayrerLead me Lord, en het moeilijke Infant sorrow. “Bellissimo, bellissimo,” klonk het uit Italiaanse monden.

Mercoledi 10 luglio: 

38° Celsius! Bezoek aan Bastia, Umbra en Perugia stonden op het programma, maar vooreerst in de vroegte reeds een (z)ware waterpolomatch in het openluchtzwembad van het hotel. Hysterische toestanden met scheidsrechter Gilbert Martens aan de zijlijn en Katrin D’Hondt die haar gewicht in de schaal wierp (in het water bedoel ik). Na de middag bezochten we Perugia, hoofdstad van Umbrië. Te veel moois om hier in enkele zinnen te verwoorden.

Giovedi 11 luglio:

De Vlaamse Leeuw hing uit aan het hotel. We lieten niet na om bij het vertrek ons Vlaams volkslied te zingen en Lied van mijn Land. De bus voerde ons dan naar Montefalco en Citta di Castello. Verse opa Geerincks moet zich deze dag heus herinneren en dronk een glaasje méér. Dat mocht wel met 37° in de schaduw! ‘s Avonds concert , een ware ‘herademing’ voor niet al te veel publiek, maar met twee bisnummers!

Venerdi 12 luglio: 

Warme wandeling in Gubbio! De B-ploeg zorgt voor ambiance op de bus en in de straten van  Bevagna!

Sabato 13 luglio: 

Afscheid van Umbrië met de finaleronde van de waterpolowedstrijd, alten en sopranen contra bassen en tenoren. Uitslag 11-8 voor de mannen. Luc Moens besluit in zijn verslag van deze reis: Deelname aan het Koor van het Jaar? Dat hoeft niet meer: “Jullie zijn het al!”.

Na een traditionele Hemeluitgave eind augustus was het verzamelen geblazen in de Abdij van Drongen eind september om onze deelname aan de wedstrijd Koor van het Jaar 2002 voor te bereiden.

De halve finale vond plaats op 19 oktober in de concertzaal van het Lemmensinstituut. We waren er klaar voor, maar de concurrentie was groot. Cantabile, Viermaliks en het Gents Madrigaalkoor zijn geen doetjes. In de jury zat het kruim van de Vlaamse koorwereld o.l.v. Vic Nees en Michaël Scheck. De presentatie van de beide finales werd verzorgd door Kurt Van Eeghem, bekend van vele televisieprogramma’s. Dat was niet uitzonderlijk, daar de hele organisatie was opgezet door Koor&Stem in samenwerking met Canvas. Ik kan helaas de decibels niet verklanken die opstegen in de zaal toen het Sint-Martinuskoor werd uitgeroepen als finalist! De meegereisde B-ploeg had zich luidkeels gemanifesteerd met de nodige spandoeken incluis. ’s Anderendaags mochten we de finale zingen! Met de bus ernaartoe! Vier werkjes met de nodige choreografie, want de wedstrijd werd op 20 november op Canvas vertoond in het programma Plankenkoorts.

We zongen Alma che scarca (anoniem), Infant sorrow (Lucien Posman), Ev’ry time I feel the spirit (negro-spiritual – arr. Jozsef Karai) en Sing we now merrily (Bob Chilcott). Oef, wat een prestatie ! We werden tweede met felicitaties van de jury, die ons beschreef als een voorbeeldkoor, zeer goed voorbereid en héél flexibel voor zo’n grote groep.

Johan Duijck en zijn GentsMadrigaalkoor wonnen de wedstrijd. Tijdens de pauze trad het jeugdkoor Scala op, koor van het Jaar 1999-2000 (categorie jeugdkoren). Als je leest in welk gezelschap we ons bewogen, mogen we spreken van een topprestatie waarop Godfried vooral en de zingende koorleden fier mogen zijn.

Het jaar werd besloten met een kerstconcert door het kinderkoor van de nationale Bulgaarse radio. Dit koor was op doorreis in het kader van Europalia 2002. Voorzitter Wilfried mocht de groep ’s anderendaags begeleiden naar de Europese instellingen in Brussel. Een unieke belevenis. Ook de Schola CantorumCantate Domino  van Michaël Ghijs trad daar aan.

Dit topjaar had echter ook zijn schaduwzijden. We moesten definitief afscheid nemen van Aimé Van Avermaet, bas en begaafd illustrator van ons koortijdschrift en ook van Jean Staut, bas en broer van Jonas.

2003

Het koorjaar begon met een nieuwjaarsreceptie in het zaaltje van Sint Jan-Evangelist op 10 januari en de zondag daarop maakten we tijdens de repetitie-koordag reeds kennis met ons nieuw project: Requiem van Mozart, dat we eind van dit jaar zouden uitvoeren.

Maar eerst organiseerden we op 22 maart Sing we, een concert in onze kerk samen met finalisten van het Koor van het Jaar: het jeugdkoor De Konsinjoorkes en het gemengd koor Viermaliks. De opkomst was iets minder dan voor onze grotere concertprojecten. Als uitwisselingsprogramma met voornoemde koren deden we dit nog eens over in de Stadsschouwburg te Mechelen.

Er volgden nog een huwelijksmis in Carolus Borromeus voor Saskia De Witte, dochter van Marina en Aurèle. Het werd zo augustus en we zongen in de kerk van Doel de viering t.g.v. de Scheldewijding en er kwam weer een Hemeleditie aan, die spijtig genoeg bijna uitregende.

Ter gelegenheid van de 100° verjaardag van Flor Peeters voerden we voor de Koorfederatie Oost-Vlaanderen driemaal het huldeconcert Te Deum Laudamus uit samen met het gemengd koor Oakland (Eeklo), Muzenisse (Stekene), Sint-Pauluskoor (Zottegem) en Viva Voce (Dendermonde), Godfried had de algemene leiding. De Mis en het Te Deum van de meester stonden op het programma. De uitvoeringen vonden plaats in Zottegem, Sint-Niklaas en Eeklo op respectievelijk 17, 19 en 25 oktober. Organist was Erwin Van Bogaert en trompettist Guy Godts.

Zaterdagavond 22 november en zondagnamiddag 23 november voerden we in Haasdonk het Requiem van Mozart uit, een productie in woord, beeld en muziek. Het ensemble Papageno begeleidde ons en solisten waren Hilde Coppé, Rachel Fabry, Jan Caals en Werner Van Mechelen. Uiteraard had dirigent Godfried de algemene leiding. Alle superlatieven konden bovengehaald worden over deze concerten. Een méérwaarde was zeker de voorstelling van Mozarts leven in woord en beeld, op een filmdoek van 6 m bij 4 m. Een huzarenstukje ook voor onze technische ploeg o.l.v. Jan Degelin en Patrick De Tender. De B-ploeg had ook extra werk gehad om de schilderwerken in de kerk te verdoezelen met een dubbele opkuis bovenop. Tweemaal 700 luisteraars waren onder de indruk van een kwalitatief hoogstaande vertoning. De derde uitvoering kwam er op uitnodiging van de Cultuurraad van Mol, waar we op 30 november in een koude onverwarmde hoofdkerk het concert nog eens overdeden. 

Met de nachtmis sloten we het jaar af.

2004

Met een receptie, een algemene vergadering en een huwelijksmis namen we een rustige aanloop naar onze deelname aan Flandria Cantat, een tweejaarlijkse koormanifestatie, geografisch verdeeld over West- en Oost-Vlaanderen. Op 21 maart namen we in de Jezuïtenkerk van Heverlee onze liedjes op voor een cd Een nieuwe lente, een nieuw geluid een bundeling van 18 koornummers, waaraan ook Viermaliks meewerkte. Samen met hen traden we op als podiumkoor op 2 mei in de Europahal van Tielt.

Op 16 mei organiseerde de voorzitter ergens in de Voorkempen een koorconferentie om te brainstormen over al dan niet vzw worden en over onze algemene koorwerking. Het bleek dat we goed bezig waren en een werkgroep was al doende met de voorbereiding van een weekenduitstap naar het Franse Rijsel op 3 en 4 juli. Het werd een toeristische rondwandeling/zoektocht doorheen de stad met zijn mooie Place de la République en zijn Place Jeanne d’Arc, Place Géneral de Gaulle …. We hebben daar ook lekker geluncht, nieuwe koorleden gedoopt en we zongen de mis in de kathedraal.

Na de hemelfestiviteiten werd het opnieuw ernstig werken naar de kerstconcerten toe onder de noemer A Ceremony of Carols met veel werk van Benjamin Britten, Engels componist (1917-1976) en ook nog een aantal volkse Europese kerstliederen, onder meer Kersti lill, sov Gott dat we onlangs nog zongen in de nachtmis van 2021.

Mooi volk bij de solisten met Ilse Vaerendonck (sopraan), Liesbeth     Devos (sopraan), Annelies Boodts (harp), Fio Van Steenlandt (orgel en piano), Timmy De Laet (poëzie). Uiteraard met Godfried als dirigent. We voerden dit concert uit in Puivelde, Bornem en Haasdonk (18/12/04). Sfeervolle avonden met aantreden in processie in het donker. Van de uitvoering in Haasdonk werd een live-cd gemaakt.

Ons Sint-Maartenfeest kreeg dit jaar ook een nieuw elan met de organisatie door de bassen in het parochiehuis van Temse-Velle.

2005

 Op 16 januari was er de inhuldiging van deken Lippevelde, die Arseen Lippens was komen opvolgen, maar onze muzikale aandacht was vooral gefocust op het Provinciaal Koortoernooi te Gent op 6 maart.

Het jeugdkoor Apropos vergastte ons op 30 januari met een Winterlichtconcert in de zaal van de Academie o.l.v. Christophe Goedvriend en begeleid door Nele Van der Herten aan de piano.

In Gent klasseerden we ons opnieuw voor vier jaar in Uitmuntendheid met o.a. werk van Kurt Bikkembergs (Salve Regina). De jury was enthousiast over ons optreden met veel Fire, fire en een populair Falalalala

In Kieldrecht nam Valère Van Walle na 40 jaar afscheid als dirigent van Gregorius. Ik vermeld dit hier omdat Valère (+) af en toe Godfried kwam vervangen tijdens begrafenisdiensten in Beveren.     Valère is ons vorig jaar ontvallen. Hij was de partner van  Yvette Pluym, sopraan bij Acantus. Op 17 en 18 april dirigeerde Valère zijn laatste concerten in CC Ermenrike.

 Op de V-dag van 8 mei luisterden we in de Sint Martinus kerk de mis op voor Axis, t.g.v. de 60ste  verjaring van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 22 mei stelden we een Lied van Beveren voor in de voormiddag en ‘s namiddags was er een jeugdkorenontmoeting met Apropos, Gynaika en het Giraffenkoor.

Er was op 29 mei een jubileumconcert van Erwin Van Bogaert en Guy Godts en we zongen ook voor het afscheid van burgemeester François Smet.

Van 3 tot en met 10 juli reisden we doorheen Slovenië, de start van een uitwisselingsproject met het koor Vox Carniolus uit Jessenice. Deze reis werd voorbereid door een werkgroep o.l.v. Gerd, die zoals gewoonlijk een mooie brochure klaarstoomde over het land, ons programma en de bezienswaardigheden die we zouden bezoeken.

Op 3 juli reisden we tot Salzburg waar we overnachtten in Hotel Schlössl. ‘s Anderendaags bezochten we de prachtige Dom met zijn vijf orgels en hieven we het Ave Verum aan in het geboortehuis van Mozart.

We reisden door naar Bled, onze uitvalsbasis voor de volgende vijf dagen. Wegens de felle regen lieten we de Vintgarkloof en het gebergte links liggen en bezochten we, onder begeleiding van een paar leden van Vox Carniolus, de hoofdstad Ljubljana. (o.a. bezoek aan het stadhuis).   

‘s Avonds concerteerden we in Bled met Godfried, Fio en 35 (!) zangers! Woensdag 6 juli bezochten we de grotten van Skocjan, de stoeterij van Lipica en gingen we wijn proeven mét degustatiemenu in Goce. Donderdag 7 juli: boottochtje naar het kerkje te midden van het meer van Bled, waar veelal de huwelijken worden ingezegend. Enkele sopranen luidden er driemaal de klokken, wellicht om hun huwelijksbelofte trouw te kunnen blijven(!?). Na de middag beklommen we de skischans van Planica en zongen we ons tweede concert in Kranjska Gora.met daarna een maaltijd, aangeboden door het gastkoor. Vrijdag 8 juli zongen we een dubbelconcert samen met Vox Carniolus in hun thuisbasis Jesenice. We zongen samen het Sloveense Pase Slis en als afscheid Irish Blessing wat menig traantje deed vloeien.

Zaterdag 9 juli reisden we terug via Ulm, waar we overnachtten en in de voormiddag daarop het Munster een bezoek brachten met een geïmproviseerd aanheffen van het Ave Verum. Einde van een schitterende reis, waar ook nog 22 B-leden en sympathisanten aan deelnamen.

We reisden door naar Bled, onze uitvalsbasis voor de volgende vijf dagen. Wegens de felle regen lieten we de Vintgarkloof en het gebergte links liggen en bezochten we, onder begeleiding van een paar leden van Vox Carniolus, de hoofdstad Ljubljana. (o.a. bezoek aan het stadhuis).    

‘s Avonds concerteerden we in Bled met Godfried, Fio en 35 (!) zangers! Woensdag 6 juli bezochten we de grotten van Skocjan, de stoeterij van Lipica en gingen we wijn proeven mét degustatiemenu in Goce. Donderdag 7 juli: boottochtje naar het kerkje te midden van het meer van Bled, waar veelal de huwelijken worden ingezegend. Enkele sopranen luidden er driemaal de klokken, wellicht om hun huwelijksbelofte trouw te kunnen blijven(!?). Na de middag beklommen we de skischans van Planica en zongen we ons tweede concert in Kranjska Gora.met daarna een maaltijd, aangeboden door het gastkoor. Vrijdag 8 juli zongen we een dubbelconcert samen met Vox Carniolus in hun thuisbasis Jesenice. We zongen samen het Sloveense Pase Slis en als afscheid Irish Blessing wat menig traantje deed vloeien. Zaterdag 9 juli reisden we terug via Ulm, waar we overnachtten en in de voormiddag daarop het Munster een bezoek brachten met een geïmproviseerd aanheffen van het Ave Verum. Einde van een schitterende reis, waar ook nog 22 B-leden en sympathisanten aan deelnamen.

De viering van Maria Hemelvaart op 15 augustus was traditioneel ook weer aan de orde en dan was er een historische Hemel, waar de nieuwe naam van het koor op originele wijze werd aangekondigd door het oplaten  van 800 ballonnen.

Op bestuursvlak had  Wilfried inmiddels zijn ontslag gegeven als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Katrin D’hont. In oktober volgde de derde editie van K(h)oorklanken met vier deelnemende koren in de kerk van Haasdonk, waaronder Makeblijde uit Zele, Koor van het jaar. We zongen ook nog tijdens de Sint-Anna concerten in Lokeren. Ook aan de voorstelling van het boek Beveren in beeld, met filmpjes van stichter Siegfried Huygens, werkten we graag mee, we luisterden de voorstelling muzikaal op samen met Apropos. We feestten in stijl met de sopranen in Le Caveau te Belsele op 12 november en dan was het weerom nachtmis in de decanale kerk van Beveren.

2006

Na een traditionele start met nieuwjaarsreceptie maakten we op 15 januari al vlug kennis met het nieuwe project Wolfgang grüßt Michael. Er was een algemene ledenvergadering en een etentje bij De Griek. Op 19 maart hielden we een repetitiemiddag rond de Mozartvespers i.s.m. Koor&Stem en na de Goede Week en Pasen trokken we met het B-koor op Bloesemfietstocht.

Op 7 mei zongen we voor Axis en op 14 mei in Ter Vesten voor de koormanifestatie Beveren Zingt, een organisatie van de Cultuurraad. Cristel De Meulder strikte ons nogmaals om de Artiestenmis te zingen in Carolus Borromeus op 28 mei en een jubileummis in Steendorp in juni kon er ook nog bij.

Vox Carniolus, dat ons vorig jaar zo goed ontvangen had in Bled kwam op tegenbezoek van 3 tot 8 juli. Zij overnachtten in een jeugdherberg te Antwerpen en werden de eerste dag reeds rondgeleid in de stad van Rubens met bezoek aan het Rockoxhuis en feestelijk ontvangen door directeur Luc Moens en zijn ega op de toren van de Kredietbank. ‘s Avonds concerteerden zij in het kerkje van Sombeke. Op 4 juli gidsten we hen door Gent en ‘s anderendaags loodsten Gerd, Cathérine, Nienke, Hans, Tin en Rik hen samen met een echte gids doorheen het Land van Saeftinghe. Dirigent Michel verloor er letterlijk zijn schoeisel bij. Op 6 juli bezochten ze Brussel met ‘s avonds een barbecue in de Haasdonkse bossen. Dat was pas verbroederen! Of verzusteren? Vrijdag 7 juli boden we hen nog een dagje Brugge aan. Het dubbelconcert in Beveren ‘s avonds was een waardige afsluiter van een mooi gestoffeerde week, waar een werkgroep o.l.v. Gerd weerom veel tijd en werk in gestoken had. De Sloveense vrienden waren tevreden en verwoordden dat als volgt: “Bruges was nice, but the co-operation between Vox Carniolus and Acantus was even better. Hopefully to be continued.”

Uiteraard volgde er de hoogmis van Moederdag en onze Hemel, maar het was reikhalzend uitkijken naar de Mozart & Haydn-concerten. Het opzet om de grootmeesters samen in concert te brengen groeide uiteraard in het muzikaal brein van Godfried, die in de zomer van dit jaar in Salzburg nog de juiste sfeer was gaan opsnuiven. De concerten op 18 november in Haasdonk en op 19 november in Don Bosco te Sint-Niklaas kenden dan ook veel succes. Hoe kon het ook anders: een goede voorbereiding en tevens de samenwerking met het jeugdkoor Gynaika (ere-afdeling), eveneens door Godfried geleid, moest tot een kwalitatieve uitvoering resulteren. Het orkest Chapelle de Lorraine en solisten Els Crommen, Jan Caals, Conor Biggs, Rachel Fabry en Judith Van Baklé stonden borg voor een professionele begeleiding.

Dit goed gevuld koorjaar sloot af met de nachtmis.

2007

Een diamanten jubileumjaar. Sint-Martinuskoor/Acantus 60 jaar jong!

Het begon rustig met de klassieke nieuwjaarsreceptie, een kick-off dag en een algemene vergadering.

Op 18 april hadden we het Bulgaars koor Stefka Bloegava te gast, dat in de kerk van Haasdonk een concert gaf. Op 6 mei zongen we voor het Vredes-genootschap Axis, maar even daarvoor hadden we deelgenomen aan de nieuwe liturgische vormgeving van pastoor Lippevelde, die tijdens de Goede Week het altaar als een grote ‘laatste avond-maaltafel’ naar het midden van de kerk bracht. Mooi! Ook de meerstemmigheid van ons koor zette het gebeuren meer luister bij, evenals het trompetgeschal van Freddy Aps.

Zondag 13 mei brachten we samen met het gastkoor Gynaika, eveneens door Godfried geleid, een leuk aperitiefconcert in de zaal van Sint-Maarten-Middenschool. Erwin Van Bogaert zorgde voor een accurate begeleiding. Het publiek kon bij het binnenkomen van de zaal genieten van een mini-tentoonstelling van ons archief zodat het zich een beeld kon vormen over 60 jaar rijkgevuld koorleven.

Op 25 mei beleefde Godfriedde verrassing van zijn leven. Niets vermoedend werd hij naar Temse ontvoerd, waar plots ergens in een bovenzaal een Hongaars zigeunerorkest Happy Birthday inzette. Inderdaad, naast het diamant voor het koor mocht Godfriedzijn zilveren jubileumvieren als dirigent. Alle koorleden, organisten, familie, deken, Hongaren waren present. Zelfs Michele, Italiaan, vriend en Vox Carniolus-dirigent was aanwezig. Het werd een uitbundig feest met buffet incluis. Achter de hele organisatie school het talent van de groep Amuze, onder leiding van Bea en Katrien, die reeds 14 jaar lang de ludieke sfeer in de groep hoog hielden.

De weekendreis dit jaar ging naar Luxemburg (30 juni en 1 juli), waar we uiteraard een wijnhuis bezochten en met een gids de stad ingingen. De muzikale activiteit speelde zich af in de prachtige kerk van Dudelange met zijn magistraal orgel. Erwin was in zijn nopjes. Het koor voerde de mis van Flor Peeters uit en werk van Kodály. In de namiddag zouden we nog een stukje van de Semois afvaren, en was het niet door het opspattende rivierwater, dan zorgde een hevige plensbui wel voor de (on)nodige nattigheid. Dus snel de bus in naar Beveren.

Met een gepaste afscheidsliturgie zong het koor de uitvaartmissen van Marcel de Munck, vader van Lieve, en van Michel Bosman, broer van Marc en schoonbroer van Mieke.

Op 20 oktober zouden we onze Vlaamse mensen weer doen zingen. Godfried en Wilfried staken een ware Vlaamse cantus in mekaar met instrumentale begeleiding door Fio Van Steenlandt, Lieven Hullebroeck, Leo en Walter Van Remortel (+ 2022) en Alfred Van Acker. Cantusleiders Godfried en Wilfried deden een volle sporthal van de Sint-Maarten Middenschool opnieuw de mooie Vlaamse liederen zingen, kleinkunst- en kampvuurnummers incluis.

In Vaalbeek waren we het laatste weekend van september druk beginnen werken aan de Coronation Anthems van Handel en werk van Purcell. In december zouden de alten ons nog verrassen op hun feest, dat kon tippen aan de vorige edities van de bassen op de Velle, de chique sopranen in Belsele en de retrotenoren in Sombeke. Nog Allerheiligen en de middernachtmis zingen en het jubeljaar was geslaagd.

2008

Vooraf een eresaluut aan Nicole De Laet, die jarenlang het San Martinootje heeft gevormd en mee gestyled, maar het eind 2007 voor bekeken hield. Gerd zette met Jurgen Toune onverwijld het werk voort. Dank zij hun ijver is het nu makkelijker om de historiek van dit koor verder te kunnen bijhouden.

Onder de titel When Henry met George Frideric stonden op 1 en 2 maart Handel & Purcell op het programma in de kerk van Haasdonk en de Don Boscokerk te Sint-Niklaas. Het Kamerorkest Chapelle de Lorraine en contratenor Bart Uvyn begeleidden ons bij de uitvoering van de Coronation Anthems. Marina Smets gaf in het programmaboek kundige uitleg over de kroningsceremonie. Het koor, onder leiding van Godfried, was in topvorm. Dank zij de live-cd-opname van Johan Kennivé kun je nog nagenieten van deze prestatie.

Op 26 april zongen we de huwelijksmis van Wouter Degelin in Melsele en aangezien de reis naar Lissabon uitgesteld werd, was het uitkijken naar de twintigste Hemel, eind augustus. Nieuwigheid hier op zaterdagmiddag was een mini-cantus voor het publiek van De Hemel, De Hel en de Place du Tertre van de Piet Stautkring. Gematigd succes. Zanger Peter de Baveye deed ‘s avonds ook zijn best, maar het aperitiefconcert op zondagvoormiddag blijft toch telkens de topper van onzen ‘Hemel’.

Op 13 september vond het afscheidsfeest plaats van Jonas Staut,zingend lid vanaf 1947, later tenor, bas, voorzitter en ere-voorzitter.

Op 4 en 5 oktober trokken weerom op repetitieweekend naar Vaalbeek en dan maakte het koor zich weer op voor Allerheiligen en de kerstvieringen. Op 29 november waren we te gast in de collegekerk te Sint-Niklaas voor een Anton Van Wilderode-herdenking. Ik kreeg in de poësis ooit nog les van deze man. Het koor was reeds best geoefend voor de komende kerstdagen. Anton had echter wel wat meer volk verdiend op zijn herdenking.

 Op 14 december zongen we samen met Kairos,het mannenkoor van Lublin, o.l.v. Borys Somerschaf, een mooi kerstconcert in de kerk van Haasdonk. Ik herinner me nog de uitvoeringen van Kinder swycht van Juliaan Wilmots en Ya viene la vieja, een vlot Spaans lied, gearrangeerd door Robert Shaw in 1916. In de kerk van O.-L.-Vrouw Presentatie had Kairos de avond te voren reeds een mooi concert gegeven. We gingen een paar dagen op stap met de Poolse vrienden door Beveren en Antwerpen met respectievelijke ontvangsten in Cortewalle en op de KBC-toren.

Zondag 21 december om 11 uur brachten we in Hotel Serwir te Sint-Niklaas een kerstgala voor Unizo Waas en Dender. En dan werd het écht Kerstmis!

2009

Het was klaarstomen voor onze deelname aan het Provinciaal koortoernooi van 8 februari in Gent. En ja hoor, we deden het weer!Uitmuntendheid!! Vlug uitgesproken, maar je moet het nog altijd doen. 

We werken op dit elan verder naar onze paasdagen te Beveren en te Mechelen, waar we op paaszondag zelf de dienst opluisterden in de kathedraal. Flor Peeters was aan het feest, want we stonden op zijn hoogzaal in Sint-Rombouts.

Naderhand gaven Godfried en Stefanie (!) nog een toemaatje op de beiaard. Voor hen voorzeker een paasgeschenk.

Daarna traditionele uitvoeringen met Pinksteren en de mis voor Axis.

Het is zowat de gewoonte dat ons koor in de thuishaven een concert geeft ter voorbereiding van het vertrek naar buitenlandse contreien. Ook nu op 20 juni in Haasdonk, want op 4 juli vlogen we naar Lissabon om er te zingen met het Faith Gospel Choir. De organiserende werkgroep, geholpen door ene Jan Van Nespen, mag fier zijn: het werd een fantastische culturele en muzikale trip doorheen Lissabon en omgeving die eerste week van juli (4-10).

Het hele verhaal wordt dag aan dag beschreven in het Akantje van juli 2009. We geven enkele hoogtepunten weer:

  • bezoek aan het historisch centrum met het Restauradores-, het Rossio-, het Figuera en het Martim Moniz-plein;
  • het legendarische trammetje 28, waar Jonas en Yvonne helaas bestolen werden;
  • de Miradouro da Senhora do Monte, het mooiste uitzicht over de stad;
  • de Sé-kathedraal en de wijk van Fernando Pessoa;
  • de Bairro Alto en de basiliek van Estrela, …

We gingen uiteraard ook de pasteis de Belém proeven en in de kloostergang van Jeronimozong het koor op zijn best. Het park der naties ofte de ‘expo ‘98’ was eveneens een bezoek waard. En wat een geweldige indruk laat het bezoek aan het Palacio e Convento de Mafa met zijn 880 kamers en een bibliotheek met 36 000 boeken na.

Ook het concertje waar Godfried ergens aan de overkant van op een pannendak moest staan dirigeren was even gevaarlijk als onvergetelijk.

De fadokonden we in groepjes beleven in het Alfama. Aangrijpende sfeer met solozang en virtuoos gitaarwerk! Beklijvend!

De culturele trip ging ook nog langs Obidos, Nazaré, Sintra en Fatima, waar het koor in de grote (nogal koude) kerk het O Salutaris en Salve Regina aanhief.

De laatste avond in het hotel waren er doopplechtigheden van nieuwe leden, maar misschien hebben die liever dat ze niet beschreven worden?!

Het jaar kende verder zijn klassiek verloop met een hemelversie en enkele huwelijksmissen en op 3 en 4 oktober werd er weerom hard gewerkt in La Foresta (Vaalbeek), onze jaarlijkse stek voor een repetitieweekend. We bereidden immers onze deelname aan ‘Koor van het Jaar’ voor en ook een uitdagend Bachconcert. De bassen organiseerden een stevig feest in de duistere streek van Den Vos Reynaerde en in Sint-Jan vierden we met een flinke mis de gouden bruiloft van nog een bas, Omer Praet en zijn eega Yvonne.

Het kerstgebeuren kon niet herdacht worden in onze Sint-Martinuskerk wegens werkzaamheden. Een einde van het jaar in mineur.

2010

Na de gebruikelijke receptie en de koorzondag reisden we op 7 februari naar Tongeren, waar we in de basiliek de mis van Haydn zongen en in Beveren vierden we het Gouden Priesterjubileum van Marcel Rogiers.

Het was echter repeteren geblazen voor onze Bachconcerten van 5 & 6 juni in Haasdonk en Sint-Niklaas. Op het programma de cantate Ich hatte viel Bekümmernis, de Missa in A en de solocantate Jauchzet Gott in allen Landen. Een barokorkest en de solisten Werner van Mechelen, Bart Uvyn, Ivan Goossens en Elisabeth Hermans begeleidden Acantus, dit alles onder de leiding van Godfried Van de Vyvere. Het werden opnieuw kwaliteitsvolle uitvoeringen voor twee volle kerken.

Na Bach schoten we opnieuw in actie voor een origineel aperitiefconcert ‘In den Hemel’. Twee meisjes van Van ’t Groenewoud en het Afrikaanse Zangalewa waren ongewone uitdagingen voor ons klassiek koor. Vooral de choreografie die werd ingeoefend in het vooruitzicht van onze nakende deelname aan de wedstrijd ‘Koor van het Jaar’ in 2011. Het was van 2002 geleden dat we nog eens aan deze prestigieuze wedstrijd deelnamen. Vooraf organiseerde Acantus samen met Gynaika, op initiatief van ‘Koor & Stem’, op 17 oktober een koordag voor het hele gezin. Een 100-tal deelnemers schreef in. Luc Anthonis en Godfried Van de Vyvere dirigeerden.

De sopranen dansten er tijdens hun koorfeest in Den Antus fel op los. Een nostalgische, nogal wilde flower-power bedoening, maar wél leuk. Er kwam op 1 november nog een Allerheiligenviering met de uitvoering van de mis van Sebastiaan Van Steenberge. En dan werden alle stemmen gesmeerd om op 27 november de eerste schifting van ‘Koor van het Jaar’ door te komen in Gent.

We hadden toch wel last van schiftingsstress. Hadden we wel de juiste nummers gekozen? Waren onze’ bewegingskes’ niet te houterig? Was onze truitjeswissel voor Allen die willen naar Island gaan niet te slordig? Shure on this shining night en Lieve Magnolia waren toch meeslepende nummers? Steviger was Magnum nomen Domini van onze vriend Borys. Daarmee zouden we indruk maken. En zo gebeurde! We klasseerden ons voor deelname aan de halve finale in Flagey te Brussel. Dat stond te gebeuren op 27 februari 2011.

De ochtend na onze plaatsing zouden we in het Cultuurcafé nog wel afscheid nemen van Jan Degelin, bas, chef techniek, partiturenman van ons koor en gewezen bestuurslid. Duivel doet al! We namen tegelijkertijd ook afscheid van de alten Greet en Ann.

Er volgde nog een mooie nachtmis met Sing an Alleluia, de mis van Haydn en een flinke jenever er bovenop.

2011

Na de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie en repetitiesessies was het zover. We zouden niets aan het toeval over laten en gingen op 30 januari in de voormiddag reeds het podium en de akoestiek van Flagey uitproberen. Het doet toch wat om als amateurkoor aan zo’n wedstrijd deel te nemen. Die 27ste februari zullen we niet vlug vergeten. Na de Canvasrepetitie in de voormiddag betraden we om 14 uur als eerste koor het podium. Na ons kwamen o.a. Clari Cantus en Koordinaat uit Leuven. Ook Cantilene uit Ekeren, de jeugdkoren Waelrant en Furiant uit Gent. Ga er maar eens tegenaan.

Ons programma: drie Slovaakse volksliederen van Béla Bartók, de Boeren-kermis van Joost Termont, Sure on this shining night van Morten Lauridsen en Pater mi van Antonín Tučapský. De inzet van dit laatste heeft ons misschien een finaleplaats gekost, maar toch, kan je wel op tegen die jonge stemmetjes van de jeugdkoren? Hoe dan ook ontgoocheling, maar vooral toch fierheid die moet primeren. Kurt Bikkembergs stemde daarmee in!

Niet iedereen zal het toegeven, de teleurstelling na de gemiste finale bleef even hangen in het koor. Ook de mislukte plannen om een koorreis te maken in juli naar Wittenberg, de stad van Luther, met bezoek aan cultuursteden als Dresden en het Leipzig van Bach en Mendelssohn. 

Helaas, te weinig deelnemers door een te korte deadline van inschrijving.

We vonden troost in een uitzonderlijke Goede Week. Onder het thema Een traan… een parel van Liefde werden pakkende Witte Donderdag en Goede Vrijdagvieringen gezongen. En Hera Wyckers, de jonge organiste die de mis van Van Steenberge virtuoos vertolkte. Het koor genoot nog na van het applaus na het Halleluja van Händel. Een traan.. een parel van Vreugde!

Voortbreiend op het materiaal van het koortoernooi kwamen we frivool en beweeglijk op het podium van de sporthal van de Sint-Maarten Middenschool. Het was 26 juni en dan toch 300 toehoorders voor een zomers aperitief met vooraf een Insalata mixta en het tangotrio Tangardi samen met pianiste Christine Truyens. Dorothea en de Twee meisjes waren ook van de partij naast My wish for you en When I fall in love om er maar enkele te citeren.

Op 15 augustus speeldeErwin Van Bogaertvoor het laatst met ons in dienstverband in de Sint-Martinuskerk. Hij zou op 31 oktober met pensioen gaan. Met deze organist en  met zijn gezellin Ria, die ook vele jaren in ons koor zong, legden we een rijk gevuld parcours af van concerten en reizen. We zouden hem later nog wel ontmoeten.

2012

Nieuwjaarsreceptie in het (ook al) vernieuwde O.C te Vrasene met als gastspreker directeur van Koor & Stem, Koenraad de Meulder. Hij had het onder meer over veroudering, waar vele koren mee te maken hebben. Ook het onze zal daar wellicht niet aan ontsnappen…

De startdag in de kapel van de Presentatie en de tweedaagse in TPC Wilrijk  waren ideaal in de voorbereiding van het nakend concert.

Op 10 maart zongen we in de Sint-Jacobus de Meerderekerk te Haasdonk een passieconcert onder het thema Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?, een organisatie in samenwerking met de Piet Stautkring. Een aangrijpende beleving van muziek van grootmeesters: Haydn, Byrd, Tučapský, Rheinberger en Fauré, afgewisseld met teksten van Martinus Nijhoff, Nicolaas Beets en Anna Achmaova. Het Ave Verum, Abendlied en Tristis est anima mea konden het talrijk opgekomen publiek in de juiste sfeer brengen. Het orkest Chapelle de Lorraine tekende zoals altijd voor muzikale kwaliteit, dit alles onder de algemene leiding van Godfried Van de Vyvere. Spijtig dat we dit concert slechts op één locatie konden uitvoeren.

Vooraleer we onze koffers pakten voor een weekendje Amiens, bleven we onze kerkelijke afspraken van Pasen en Pinksteren in onze Sint-Martinuskerk getrouw, evenals de mis voor het Axisgenootschap op 6 mei.

Wat ik als medestichter van het beruchte 1 aprilcomité zeker niet mag vergeten was ons optreden op 1 april voor de inhuldiging van het Leutig Pleintje, gelegen aan het terras van het huidige Cultuurcafé. Onze huidige voorzitter Hugo is ook lid van dit broederschap.

Ernstiger werk kwam er aan op 3 juni te Gent, waar we deelnamen aan een projectBeKOORing. Een viertal koren, waaronder Acantus, bracht een programmaatje op verschillende locaties met een gezamenlijk slotoptreden in de kerk van het Klein Begijnhof. Daarvoor zongen we drie maal hetzelfde programmaatje in de Protestantse kerk aan het Rabot, telkens voor een ander publiek. De slotsong When I fall in love kon een mooie opstap zijn naar Amiens, niet zo groots als Parijs en Lille, maar blijkbaar heeft ons koor toch een liefdevolle (?) band met de Franse grootsteden.

Op 30 juni en op 1 juli was het zover. De eerste dag kregen we zicht op de Britse krijtrotsen van aan Cap Gris Nez en lunchten we in Boulogne-sur-Mer. In Amiens repeteerden we in de grote kathedraal onder het waakzaam oog van Gérard Loisemant, de organist, die toch wel eventjes jaloers bleek te zijn dat hij in zijn weliswaar imposante kathedraal niet zo’n even imposant koor ter beschikking had. Onze uitvoering van de mis van de Vlaamse Flor Peeters kon het Franse publiek wel bekoren en ook na de mis gaven we op het plein voor de kerk nog een toemaatje ten beste!

Onze nieuwe tenor Mario Fierens zal zich zijn doop nog wel bangelijk herinneren, want hij mocht voor het oog van honderden toeschouwers ons koor dirigeren. De ene komt, de andere gaat. Zo is dat, ook in een koor, want op dezelfde reis namen we afscheid van onze bas, Omer Praet. Zijn vriend Bert Mendonck en de andere bassen zongen voor hem een zelfgemaakt afscheidslied. Bedankt, Omer, voor die fantastische koorcarrière! Het was het slot van een mooi koorweekend in La douce France.

De Hemel’ van 2012 kunnen we ons herinneren als ‘de uitgeregende hemel’. Het aperitiefconcert werd onderbroken voor een plensbui, wat voor een gedeelte van het publiek het sein was om af te druipen.

Het koorweekend in Vaalbeek was juist ingepland ter voorbereiding van onze vierde editie van K(h)oorklanken op zaterdag 13 oktober in de sporthal van de Sint-Maarten Middenschool. Het dameskoor Sanseveria uit Antwerpen, het Sint-Gregoriusgild uit Sint-Niklaas en Viva Voce uit Dendermonde kenden er veel bijval. Acantus verdiende eveneens een pluim, ook al voor de perfecte organisatie.

Op 10-november vierden d’alten hun Casinofeest in ’t Schuurken. Allez, rien ne va plus, maar het was een originele gokavond. 

Daarna volgde de kerstperiode met de nachtmis en op 26 december en de samenzang van oude bekende kerstliederen voor Nu zijt wellecome, een organisatie van Het Davidsfonds en Koor & Stem in onze kerk.

2013

Na de traditionele receptie en algemene vergadering was er de al even traditionele ‘kick-off’ zondag. Het was nodig, want op 3 februari zouden we ons in Gent opnieuw voor het Provinciaal Koortoernooi moeten aanbieden om ons te klasseren in uitmuntendheid. En ja, we deden het weerom, voor de vierde keer, met een afwisselend programma: Marc groet s’ morgens de dingen, When I fall in love, Ubi caritas en we gingen ook nogmaals naar Island. We animeerden daarna nog het publiek met Twee meisjes en de Scandinavian Shuffle.

We keerden met deze goede uitslag terug naar Beveren om er aan de Goede Week te werken die we besloten met een puike paaswake, met de schallende Missa Paschalis van Sebastiaan Van Steenberge en een even schetterend Halleluja van Händel.

Op 2 juni namen we deel aan een eersteCultuurmarkt, Artube,wat een afkorting moet zijn van Artiesten uit Beveren. De hele dag waren er optredens in Cortewalle, Ter Vesten, de kerk en in een grote tent voor de bib. De muziek-academie stond in voor de organisatie en heel wat jeugdige toekomstige artiesten namen deel. Acantus voerde in de kerk een divers programma uit met o.a. Sombody loves me van Gershwin en Psalm 14 van Kodály. De dag werd besloten in het Hof ter Saksen met La nozze di Figaro door een vocaal ensemble, waarin enkele Acanti optraden (Bea, Marja, Annelies, Katrien en Hugo).

Een weekje later, op 9 juni, verzorgden we deradiomis vanuit de kerk in Melsele. Na de mis trok iedereen naar Ter Vesten waar Wilfried, Nicole en Chris dankbaar gevierd werden bij hun afscheid aan het hemelcomité. 25 jaar Hemel, het heeft het koor heel wat opgebracht aan centjes en beleving, om van de afwisselende aperitiefconcerten niet te spreken. Gelukkig zijn anderen zich voor de hemelkar gaan spannen (Trees en Jan, Nelly, Juanita en Jan, en zovele anderen hebben hieraan grote verdiensten). De huidige ploeg met Rik, Hans en Katrien en de B-ploegers zetten dit evenement op schitterende wijze voort.

Een nieuwe uitdaging voor Acantus: deelnemen aan een festival in het mooie Verona. De vlucht om 7.45 uur. Om 13.00 u inchecken in het Ibishotel, aanschuiven aan het balkon(netje) van Romeo en Julia, toch maar dat, en om 17.30 uur reeds de opening meemaken van het Verona Garda estate, het was een drukke bedoening. Het zou echter muzikaal opgetooid worden met een concert van Acantus samen met een lokaal en een Fins koor. Aan het eind zongen de koren samen het beklijvende Signore delle cime.

Wij zongen in het Cortile centro Culturale in San Giorgio Di Mantova. De andere deelnemers: twee Franse koren, twee Finse koren, een Zwitsers en ook een koor uit Verviers zongen op andere plaatsen. Met een Fins koor zouden we ‘s avonds in het hotel nog een stevige cantus uitproberen, wat bij enkele Acanti ‘s anderendaags zichtbaar was…

Op 5 juli hadden we een lunch met alle andere koren, we bezochten het historisch centrum van Verona en ‘s avonds concerteerden we in Altavilla, samen met een Fins gospelkoor en Tutti Canti uit Frankrijk.

Zaterdag 6 julibezoek aan Vicenza , city of the great architect Palladio, en ‘s avonds concert met het Zwitserse koor met de passende naam L’Echo de la Montagne.

Zondag 7 juliontspanning in Sirmione met een zonnige boottocht en om 13 uur een lunch met de andere koren in Peschiera, gevolgd door een korte slotceremonie. Als ik het me goed herinner heeft Godfried daar nog in een drukke sfeer de samenzang geleid. Untill we meet again werd de emotionele afsluiter van een pittig Italiaans festival.

‘s Avonds mis en kort concert samen met het Franse Cantifolia in San Giovanni Lupatoto. In het hotel wachtte Hilde Marijnissen en Jan Cerfontaine nog een zware doop-plechtigheid.

Maandag 8 juli, voeren we met de boot naar hetSan Marco plein, waar we om 11 uur de mis zongen, afgewisseld met het Lahden Gospelkuoro uit Finland om daarna bijna manu militari uit de basiliek te worden gezet. Het kon toch de unieke belevenis niet bederven van een schitterende reis! Annemie Anné, Lucia de Cauwer en Ria Van Huffel  hadden een mooie reisbrochure klaargestoomd.

Terug met de voeten op de grond kwam er alweer een ‘Hemel’ aan, de 25ste in zijn soort en op 5 en 6 oktober was het weerom koorweekend in Vaalbeek.

Met het concert La notte di Natale op 14 december in Haasdonk bleven we in de Italiaanse sfeer, iets ernstiger uiteraard, met de uitvoering van een Concerto van Antonio Vivaldi, het Magnificat van Francesco Durante en het Gloria van Vivaldi.

Het Euterpe Baroque Consort, Els Crommen, sopraan, en Inez Carsauw, alt, waren mooie namen op de affiche. Godfried en zijn Acanti schitterden eens te meer in dit prachtig barok kerstconcert.

2014

Een sfeervolle nieuwjaarsreceptie opende het nieuwe jaar in het klooster van Vrasene en de algemene vergadering, waar Tin aan de bestaande bestuursformatie werd toegevoegd, verliep in alle sereniteit.

De Heer is waarlijk opgestaan, zo klonk metPasennog eens het werkje van Paul Schollaert en de Missa in la bémol van August de Boeck werd in première uitgevoerd.

Inmiddels was het reikhalzend uitkijken naar onze weekendtrip naar Parijs op 28 en 29 juni. Zoals gewoonlijk brachten we het programma eerst in onze eigen Sint-Martinuskerk onder de titel Acantus à Paris.

De reis was weerom prima voorbereid. De bus van het Soete Waesland bracht ons rond 11 uur reeds aan de ingang vanPère Lachaise.Iedereen vond wel het graf van zijn geliefkoosde beroemdheid.

Daarna gingen we fietsen door de stad onder leiding van een gids. Het was wel druk, om het eufe-mistisch uit te drukken, vooral door de Gay Pride Parade, die we tweemaal kruisten. Toch hebben we wel wat unieke plaatsjes bezocht in achterbuurten van de Lichtstad. Op het einde werden we nog gezegend met een stevige regenbui. Andere koorleden waren gaan wandelen rond de Place de la Madeleine.

Wij wandelden ‘s anderdaags onder betere weersomstandigheden langs oude tramsporen en terwijl de A-koorleden gingen inzingen, maakte het B-koor een mooi boottochtje op de Seine.

Precies 25 jaar na ons roemrijk optreden in de Notre Dame was ook ons concert in La Madeleine een voltreffer. Hera Wyckers begeleidde ons op het beroemde orgel van Aristide Cavaillé-Coll, dat ooit nog bespeeld werd door o.a. Gabriël Fauré. Nicolas de Troyer assisteerde met de registers.

In het eerste deel van het programma: Vlaamse muziekvan Tinel, Nees, Van Nuffel en De Boeck. In het tweede deel zongen we Europese muziek van Duruflé (Tantum ergo), Miškinis (Ubi Caritas) en de Cantique de Jean Racine van Fauré. We besloten met Psalm 14 van Zoltan Kodály. De imposante kerk was voor drie kwart gevuld. 

Dineren in Chez Clement en de doop van Gerda Mouton en Katrijn waren leuke momenten. We namen afscheid van Lutgart Van Caem, 53 jaar alt of sopraan. Trees en Godfried brachten haar een verdiend eresaluut.

Jonas had, zoals altijd, gezorgd voor een passende groene draagtas met afdruk van de Eiffeltoren.

In de Pius X kerk te Wilrijk zouden we dit concert op 11 oktober nog eens overdoen, maar de omstandigheden met het orgel waren niet ideaal.

Eind augustus werkte Au ciel bleu nog wel even door met een aantal Franse chansons en Godfried kreeg het publiek van de ‘Hemel’ helemaal op zijn hand.

De bassen hadden op 14 september hun koorfeest laten voorafgaan door een boottochtje op de Leie en in december zouden we twee dagen na de nachtmis nog meer Kerstzingen om 16 uur in de Sint-Martinuskerk, een organisatie van Davidsfonds Kallo-Melsele. Uitsluitend Vlaamse liederen voor de hele familie, zoals dat zo mooi verwoord stond op de brochure.

Oei, wat is er gebeurd met het Akantje, het is bijna een jaar niet verschenen?! Maar geen nood, Piet De Smet zou zich mee voor de kar spannen, samen met Gerd, die steeds iedereen aanzet om mee te werken en die zelf heel wat naleeswerk op zich neemt.

2015

Zou het koor dit jaar een nieuwe weg inslaan? Ja en neen! Waarom zouden we naast kerkmuziek, Vlaamse volks- en andere liederen niet eens wat jazz in het repertoire brengen. Scepsis hier en daar, maar na een extra repetitie in de hal van de Middenschool met het combo en zangeres Cindy kreeg iedereen de goesting te pakken!

Zaterdag 7, zondag 8 maart om 15 en om 20 uur maakten de luisteraars in de Scala een swingende show mee. A cup of jazz was een waar succes! Chapeau aan Godfried om dit zo maar eventjes met dit koor te brengen. Marc Roosendans en Tony Bral waren top! We zouden dit concert nog eens overdoen voor de dames van Innerwheel in Waasmuster.

Dan weerom Pasen en Pinksteren. Een heel ander repertoire maar bijzonder accurate uitvoeringen van De Boeck en het Alleluia.

De internationale contacten van Acantus zijn outstanding. Er werd een uitwisselingsproject op het getouw gezet met een Spaans koor, sorry Catalaans koor, Coral Catasons. Contacten waren door Godfried gelegd in Verona. De groep werd in Zaventem opgehaald op 2 juli en bleef tot en met zondag 5 juli. Schepen Van Roeyen ontving hen feestelijk in het kasteel Cortewalle, nadat we Antwerpen bezocht hadden, waar er veel bewondering was voor de mooie Carolus Borromeuskerk.

De cateringploeg had een toffe barbecue opgestookt in de Boerenpoort van Melsele en menig Catalaan ging moe zijn roes uitslapen in jeugdherberg La Pulcinella te Antwerpen, waar de groep gelogeerd was.

Op 3 juli bezochten ze Brussel en het Europees parlement, waar het koor de Catalaanse hymne inzette en ‘s avonds had Lucia met de cateringploeg een luxueuze viswaterzooi klaargemaakt in Hamme.

Het concert in Sombeke verliep nogal in mineur. Weinig publiek en het koor miste wat instrumentale ondersteuning voor hun Broadway programma.

Zondag 5 juli zongen we samen de mis in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. Tenslotte zouden we een gezamenlijke maaltijd nemen in De Burgerij. Ik wacht nog steeds op mijn steak, of hij nu bien cuit of à point gebakken is. Een beetje een anticlimax voor overigens warme dagen samen met deze Catalanen.

15 augustus, Hemelvaart, is steeds een heropstarten na de vakantie. De viering in open lucht te Gaverland kon wegens de regen niet doorgaan. Het werd dus de kerk van Melsele die aardig vol liep, evenals onze Hemel op het einde van de maand met jazz en Spaanse nummers, aardig begeleid door Fio, en Godfried kreeg het publiek mee met de Vlaamse liederen.

Het Provinciaal Vormingscentrum te Malle, waar op 26 en 27 september ons koorweekend plaatsvond, was niet onze gewone stek, maar toch werd er goed gewerkt aan het Requiem van Fauré.

Libera me,bij dit thema rond 70 jaar bevrijding paste wonderwel hetRequiem van Fauré, maar ook I never saw another butterfly van Lori Laitman met liederen op gedichten uit het kamp Theresienstadt.

De kerk van Haasdonk was weerom goed gevuld die 14de november en Wiegala van Ilse Weber, met begeleiding op harp door Hanna Grociak en de Cantique de Jean Racine door Acantusen het ensemble a zijn werken die ons dit concert nogmaals doen herbeleven.

De tekeningen van kinderen uit zovele Beverse scholen rond het thema Oorlog en Vrede, versierden de kerk. Een mooier decor kon dit concert zich niet voorstellen. Bovendien was solist Werner Van Mechelen weerom top!

We zongen opnieuw de mis van De Boeck tijdens de nachtmis en op 26 december was er weerom een editie van U zijt wellekome georganiseerd door het Davidsfonds regio Beveren. Dit project krijgt stilaan toch meer belangstelling en zorgt voor een familiale kerstsfeer. Acantus, Godfried en Hera, staan voor kwaliteitsvolle zang.

2016

Na zo’n druk jaareinde -alle jaren lijken wel even druk bij Acantus-startten onze vocale prestaties met de Goede Week. De eigen componisten Claesen en De Boeck werd eer aangedaan. We leerden inmiddels nieuwe profane werkjes in het teken van onze deelname aan Artube in Ter Vesten. Ook nummers als The Seal Lullaby, Het was er te nacht en Good News werden toen uitgevoerd. Johan De Leenheer was de enthousiaste pianist. 

Herinner u ook Sure on this shining night, begeleid door Stefanie, dochter van Godfried en Martine, een zeer geslaagd examenoptreden.

In het vooruitzicht van onze optredens in Catalonië, zetten we eind juni een concertje op in de Sint-Martinuskerk met een gevarieerd programma met de titel Rosa del vents,met muziek uit alle windstreken.

We zongen speciaal voor afscheidnemend koorlid Josette Verlinden haar lievelingsnummer Ego dormio van Arthur Meuleman. Bloemen, toespraken en een drankje. Het mocht wel als dank voor haar inzet als sopraan, archivaris en bestuurslid.

 Van 1 tot 5 juli tegenbezoek aan het Coral Catasons met verblijf in Sabadell, Catalonië. Er was heel wat vertraging op de vlucht van Vueling zodat ons vermoeid gezelschap op 2 juli om 6.45 uur in het hotel kon ontbijten. Daarna nog even 4 à 5 uurtjes slapen…

We wandelden in Sabadell rond onder leiding van gastvrouw Anna-Maria en gastheer Jaume. We kregen ‘s middags een copieuze maaltijd voorgeschoteld met Tebe Poem als danklied van onzentwege. Er was de ontvangst op het stadhuis met een mooi dankwoord van voorzitster Annemie Anné.

Op 3 juli reden we met de bus naar Castellfolit de la Roca en Besalù, twee dorpjes in de Pyreneeën. Mooie vergezichten en wandelingen tot we arriveerden in de Sant Salvadorkerk, waar we een dubbelconcert  zouden zingen.

Herinner u Šhto mi e milo en Good news door Acantus. De Catalanen zongen o.a. Parablas d’ Amor en heel wat andere mooie volksliederen. Sopranen en alten poseren op de groepsfoto, veelal met een zonnehoedje, want het was behoorlijk warm. Het was zoeken naar wat schaduw voor de gebruikelijke picknick in open lucht.

Er werd weerom veel gezongen tijdens de terugreis van Besalù en ‘s avonds werden Wim Tachelet, Yvette Pluym, Anneleen Jacob en Kristien Van Bastelaere gedoopt. Zij zijn inmiddels hun beloften trouw gebleven (behalve Anneleen, die het koor weer verlaten heeft).

Op 4 juli bezochten we het klooster van Montserrat, waar we, ter vervanging van een jeugdkoor, een drietal religieuze werkjes zongen, waarna door de geestelijken van het klooster het gebruikelijke Marialied Salve e Viralai werd aangeheven. Super dat we op zo’n plaatsen kunnen zingen!

’s Avonds was er een dubbelconcert in het Espai Cultura Sabadell, waar we in het Auditori een pittig programma brachten met o.a. Island en enkele jazznummers. De sfeer zat er goed in en ook het afscheidsdiner was lekker.

Op 5 juli reis naar Barcelona met keuze tussen de Sagrada Familia en het Palau de la Musica: een verscheurende keuze, maar beide onvergetelijk. We hadden tijd om nog wat vrij te flaneren doorheen het oude stadsdeel van Barcelona, met of zonder de ‘furieuze’ gidse. Daarna was het met bang hartje weerom naar de luchthaven. Vueling had blijkbaar weerom geen vliegtuigen en 2 uur vertraging! De tijd werd opgevuld met zingen natuurlijk. Het was al 6 juli toen voor sommigen deze reis eindigde. Ondanks enkele praktische beslommeringen zullen we de ontvangst in Catalonië nooit vergeten.Amigos para siempre!!

Thuis kon de maand augustus ons bekoren met een mooie Mariaviering op 15 augustus op debedevaartweide van Gaverland. Ook de ‘Hemel’ was weerom schitterend, zowel qua belangstelling als qua ambiance tijdens het middagaperitiefconcert. Todos los bienes del mundo en O voso gallo comadre galmden over de Beverse Markt. Het was ook een origineel idee om kaartjes uit te delen met enerzijds ‘Groeten uit Barcelona’ en op de achterzijde ons programma voor de volgende maanden.

Op 16 oktober namen we in de kerk van Sint-Gillisafscheidvan de moeder van Godfried. Zij had de wens te kennen gegeven dat Acantus daar zou zingen onder leiding van Godfried. Een mooie uitvaartmis met het Requiem van Fauré en het Alleluia van Handel.

Er was werk aan de winkel tijdens het koorweekend te Malle want op zaterdag 29 oktober zouden we samen met de Britse vrienden van The Manchester Choraleeen concert verzorgen in de Sint-Martinuskerk. ‘s Anderendaags zongen we samen de Artiestenmis in Carolus Borromeus. We zaten met hen samen voor het afscheidsdiner in De Peerdestal. 

Op de vooravond van Allerheiligen brachten we een muzikaal slotmoment tijdens de Nocturne op de Beverse begraafplaats. We zongen uiteraard ook de mis op Allerheiligen en op 11 november de mis voor Axis. 

Tussendoor nodigden de tenoren ons nog uit voor hun koorfeest: een wandeling van Basel naar Rupelmonde en ’s avonds Breugeliaans eten en volksdans met Reintje Vos in ’t Schuurke. Top!

Let op! Het jaar is nog niet rond. Zondag 4 december koorzondag ter voorbereiding van het concert Europa viert Kerst samen met Ishtar onder leiding van Michel Van Gheluwe.

Yehere, Riu riu, Ruka, Joc de leagane, Kalo, Durme. Ken je ze nog? Ook de Boxkens en schaepen? Een mooie reeks kerst- en andere  sfeerliederen. We voerden dit topconcert uit op 10 en 11 december in onze thuishave en zouden dit nog eens overdoen op 23 december in AMUZ te Antwerpen. 

De nachtmis, met borrel na, besloot dit fantastisch jaar.

En dan stond 2017 er aan te komen, weer een jubileumjaar!

2017

Het jubileumjaar begon klassiek met de januari-activiteiten: receptie in het Klooster te Vrasene, een eerste repetitie en op 26 januari de jaarlijkse algemene vergadering, nu met verkiezing van een nieuw bestuur. Hugo Thierenswerd verkozen tot voorzitter. Het bestuur bestond verder uit Ann Van Goethem (ondervoorzitter), Manu Cardon (secretaris) Mario Fierens (penningmeester), Dirk Praet en Rik Daghelet (techniek) en tenslotte Hilde Marijnissen en Nathalie Pons. 

Ik mag niet vergeten vermelden dat we op de nieuwjaarsreceptie het afscheid vierden van Bert Mendonck, met wie we in de herfst nog een mooie wandeling maakten in ‘De Strooper’, het bos van De Klinge. Bert was een steunpilaar bij de bassen, reeds in de tijd van Snellings. Hij was ook humorist en regelmatig schrijver in het Akantje. Ook Paula werd bij de hulde betrokken. Vooral om voor haar te zorgen nam hij vervroegd afscheid. Edelmoedige echtgenoot als hij was.

Richard Willems, begaan met de historiek van de Heilige Martinus van Tours, had ontdekt dat aan deze heilige een mis was opgedragen. Damijan Močnik, een jonge Sloveense componist componeerde dit werk, maar op vraag van Godfried werd hiervan voor Acantus een Latijnse versie geschreven. Tijdens de Paaswake voerden we dit werk voor het eerst uit! Er was nogal wat volk opgetrommeld voor deze première. Het werd een indrukwekkende viering met pauken en trompetgeschal.

Op 23 april namen we deel aan het Korenfestival Vlaanderen, wedstrijd in Kontich. Heel wat bekende koren als Musica Nova uit Boom en Terpander deden mee. We behaalden ‘grote onderscheiding’ met 82 % der punten. Een nogal koude bedoening.

Zondag 21 mei was de repetitiedag volledig gewijd aan Bach en op 4 juni, met Pinksteren, voerden we de mis van Močnik nog eens uit, inclusief met Kyrie nu, en op 10 juni zongen we te Moerzeke in open lucht de mis van Haydn als herdenkingsviering van priester Poppe, met Johan de Lombaert als pianist.

Van 30 juni tot 4 juli brachten we een tegenbezoek aan The Manchester Corale. Het vertrek vrijdagavond in Zaventem had nogal wat voeten in de aarde. Vliegtuig overboekt, moest iemand in het Sheratonhotel blijven overnachten? Ann moesten we achterlaten, ze raakte haar portefeuille kwijt, gelukkig werd die later dan weer teruggevonden. Alarm in Manchester Airport. Gates afgesloten. Tot aan de terugreis waren er nogal wat onaangename reisperikelen. 

De sfeer ging crescendo op 1 juli in het hotel Premier Inn Manchester Salford Centre met een warm welkom door The Manchester Corale. De geleide wandeling door het centrum was tof en ‘s avonds concerteerden we samen met The Manchester Corale in St. Ann’s Church, in aanwezigheid van de Lord Mayor.

Zondag 2 juli een muzikale misviering met de twee koren in Hidden Gem Church. We zongen de mis van Moçnik en er was een voorbeeldige samenzang door de beide koren. Tijdens de lunch daarna werd er vol emotie gespeecht en kreeg Tebe Poem een sterke uitvoering. ‘s Avonds dineerden we gezamenlijk in een Italiaans restaurant nabij het hotel. Maandag 3 juli daguitstap naar Chatsworth House met geleid bezoek aan de tuinen. ‘s Avonds nog ‘hotpot dinner’ met bierproeverij.

Het was een gezellige afsluiter van een geslaagde reis met zeer goede contacten met de vrienden van The Manchester Chorale. Dinsdag 4 juli was er wat vrije tijd voor inkopen en werden Koen Mols, Klaartje Schatteman, Frie Van Rossen en Nathalie Pons gedoopt.

Het vertrek in de luchthaven was minder leuk met alarm, evacuatie of niet, mensen kwijt. Andrea en Hugo mochten een nachtje langer in Manchester blijven. Het hoort er allemaal (beter niet) bij! Toch een pluim voor Manu die met haar team heel wat werk gestoken had in de voorbereiding.

Er was niet veel vakantie voor het koor dit jaar. We zongen op 15 augustus in de kerk van Melsele voor Moederdag (regenweer) en eind augustus werd de Beverse Markt weer ingepalmd voor een zonnige hemel met ‘Jim Henderson’, the Manchester Rambler, als onverwachte eregast. De 29ste hemel was eens te meer een groot succes.

In ons ‘luxeverblijf’ -lees abdij van Drongen- legden we op 30 september en 1 oktober de laatste hand aan de voorbereiding van onze jubileumconcerten van 16 en 17 december. Het Weihnachtsoratorium van Bach. Wat een affiche!!

Onverwacht uit die hoek, maar toch fijn en gepast, nodigde deken Etienne ons uit op een jubileumreceptie, op vrijdag 6 oktober in zaal Olympia. Een unieke gelegenheid om de voorbeeldige samenwerking tussen koor, deken en parochie in de kijker te stellen. Ook een hulde aan Godfried voor zijn 35 jaar als dirigent van Sint-Martinus en Acantus. Toespraken alom. Wilfried maakte er zelfs een liedje over dat door de vele koorleden perfect werd meegezongen.

De jubileumuitgave van het Akantje (30° jaargang nr. 1) wijdde er heel wat aandacht aan. Het feesten ging verder op 11 november in zaal Olympia met de alten in chique outfit.

Het grootste feest zou echter nog komen met twee magistrale  uitvoeringen voor twee volle kerken te Haasdonk van het Weihnachtsoratorium van Bach. Solisten waren Liesbeth Devos, Jan Wouters, Peter Gijsbertsen en Lieven Termont, het orkest: ensemble a, het koor Acantus, dit alles onder de kundige leiding van Godfried Van de Vyvere. Eén van de grootste prestaties in de annalen van het koor! En toen werd het weerom Kerstmis.

2018

Na zo’n prestatie is het wel even op adem komen voor het koor, maar toch is er weerom heel wat gepland. Het paasrepertoire wordt opgefrist met een nieuw Ubi Caritas. Ook Tristis est anima mea van Giovanni Groce herinneren we ons nog, maar de mis van de Boeck is een blijver en ook Freddy Aps met zijn trompetgeschal en de pauken bij het Alleluia.

Marita Van Damme nam afscheid van het koor. Een ‘ouwe getrouwe’, samen met haar Etienne nijvere werkers in den hemel. De alten schreven een mooi lied voor haar. Droevig nieuws is ook nooit ver weg. Bernadette Bosman, dochter van Mieke en Marc heeft haar lange strijd moeten opgeven. We zongen voor haar en de familie een passende verrijzenisliturgie.

Inmiddels werd er gerepeteerd voor ons optreden op 28 juni in de Dom van Keulen. Jan Vancauwenberghe zou ons door dit weekend gidsen. Grote deelname met 44 zangers, 14 B-leden, de erevoorzitter en zijn echtgenote, Hera en Godfried.

Na een rondleiding met gids in de Dom, brachten we een verzorgd optreden tijdens het Mittagsgebet. We lunchten aan de oever van de Rijn en bezochten het Ludwig Museum of het Wallraf-Richartz. ‘s Avonds was het zalig tafelen in de ‘Twaalf Apostelen’.

Zondag 29 juni zongen we de mis in Sankt Maria im Kapitol. Weinig publiek, maar onder meer een geslaagde repetitie van Lord, make me an instrument of Thy peace, werkje dat we op 8 september in Laken zouden zingen voor koninklijk gezelschap. Dan per boot naar het Bootshaus waar drie nieuwe leden gedoopt werden: Ingeborg de Meulemeester, Nathalie Thyssen en Isabelle Coppejans en we zongen ook voor Rik en Jeannine. Een zeer geslaagd weekend!

Na een zonnige viering op de bedevaartweide van Gaverland met zo’n 500 aanwezigen, vergastten Martine en Bea ons op een ‘drink’ voor hun ‘samen 70 jaar alt’. Feestje ergens aan het water, bij Tielrode veer. Maar ook De Hemel jubileerde met zijn 30ste editie. En er werd wat gefeest!

Veel volk, veel drank, flink gezongen met Kalinka als sfeerschepper. Ook Fio en onze dirigent waren weer op dreef: Bev’ren das heel ons leven klonk het over de Grote Markt.

Hoe is het mogelijk, ons koor werd uitverkoren om op 8 september in de Eglise Notre-Dame de Laeken een eucharistie op te luisteren ter nagedachtenis van de 25ste verjaardag van het overlijden van Koning Boudewijn. Monseigneur Dirk Smet uit Haasdonk kent ons koor natuurlijk en deed de aanbeveling bij de koninklijke monseigneur Cosijns.

En zo trok onze bus met 47 zangers en Hera en vier medereizigers naar Brussel. Monseigneur De Kesel, vriend van onze dokter Luc, ging voor. We zongen voortreffelijk voor koning en koningin. Ook mochten we in de krypte Tebe Poem aanheffen. Toch een pakkend moment. 

Toen de bus in Beveren aankwam, was er een korte afscheidsviering voor Marc Oosterlinck, eventjes in buitenlucht aan het station. Marc had m.i. beter verdiend, maar de bassen hadden toch een liedje en er waren lovende woorden van dirigent en voorzitter. Een mooie carrière en hopelijk gaat het verder goed met zijn gezondheid.

Begin september namen we afscheid van Maria Heyndrickx, moeder van Martine en schoonmoeder van Godfried.

We namen ook deel aan de finale van ‘Levensloop’ op het Atletiekplein.

Het koorweekend in Drongen werd vooral gewijd aan de voorbereiding van het Requiem van Duruflé, dat we op 9 en 10 november in Haasdonk zouden uitvoeren.

Vooraf, op 13 oktober, had de B-ploeg ons nog naar hun ‘Love boat’ gelokt, die ergens op Sint-Anneke aangemeerd lag. Een origineel feest, door Helga, Gerda, Herman en andere matrozen te water gelaten. 

Terug naar Duruflé, een tweede kennismaking voor sommige koorleden. Nu in het kader van ‘100 jaar einde van de Groote Oorlog’. In Flanders Fields blijven immers de papavers rood, om Van Wilderode te citeren. Er werd niet enkel gezongen, maar er werden pakkende teksten voorgelezen uit de dagboeken van vuurkruiser Jan Marijnissen en van Alphonse Vancauwenberghe, familie van Hilde en Jan. Intense momenten bij het zingen van Hear my prayer, o Lord van Van Hulse en In Flanders Fields. Ook het Te Velde weergalmde schrijnend scherp doorheen het kerkgewelf.

Na de pauze het aangekondigde Requiem door Acantus, met Hera Wyckers aan het orgel. Solopartijen als altijd kunstig ingevuld door Inez Carsauw, Joris Stroobants, Marc Goris (trompet). Pierre Callens bracht de bijhorende teksten. Een prachtig project met mooi drukwerk en mooi decorwerk van de Vier Seizoenen. Op 16 december, ter gelegenheid van de kerstmarkt in Melsele, bracht het koor driemaal sfeervolle kerstliederen in de Onze-Lieve-Vrouwkerk.

En dan was het weer kerstnacht met de mis van De Boeck en jenever nadien.

2019

Op 5 januari werd verzamelen geblazen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie te Vrasene en de eerste repetitie op 10 januari met aanpak van een nieuw stuk repertoire: de Marienmesse van Alfred Bamer, die reeds op het programma stond op de eerstvolgende Witte Donderdag en de Paaswake. Ook Ubi Caritas en Northern Lights, beide van Ola Gjeilo, en Bogoroditse Dyevo van Rachmaninov vereisten muzikale aandacht.

Het koraal van Bach O große Lieb sloot aan in het ‘Hofke van Olijven’ en met Christ the Lord has risen besloten we een mooie Paaswake.

Er restten slechts twee repetities vooraleer we op 4 mei met de bus van Lauwers naar Aarschot trokken. Een wat koude lentedag en een triestig inzinglokaaltje. Ook het zaaltje van het college waar we ons eerste optreden voor Aarschot Volkoren zouden doen, was niet veel beter. Toch zongen we goed. Het was de eerste uitvoering van Bogoritse en Northern lights. Tijdens ons tweede concert in de statige Onze-Lieve-Vrouwekerk was er wel meer volk met positieve reacties nadien. Inmiddels hadden groepjes koorleden zich doorheen het centrum van het provinciestadje verspreid op zoek naar een warm kopje koffie of thee. De regenbuien vielen neer! Zou het slotconcert al of niet in open lucht plaatsvinden? Toch dus. Een mooie organisatie, dat wel, maar ze had beter weer verdiend. Toch een Happy Feeling zoals we zongen op de receptie naderhand.

Eerst werd Godfried nog gekroond voor zijn 60ste verjaardag, maar daarna, op 29 en 30 juni, trok het koor op cultureel en muzikaal weekend naar Utrecht. Richard Willems en zijn passie voor de Sint-Martinusroutes zullen daar wel voor veel tussen gezeten hebben. Hoe dan ook, het weer was zonnig en het programma vol afwisseling: historische stadswandeling, ontvangst door de schepen. In de  Sint-Aloysiuskerk presenteerden we met Fio een mooi gevarieerd programma met onze nieuwe nummers en enkele ‘oldies’ als Cantique en Irish Blessing. Erg gesmaakt door een publiek dat zowat uit alle windstreken kwam. Wat cultuur opsnuiven in het Speelklokmuseum en dineren in restaurant Vlonders. Dan met Lauwers naar huis en vakantie! 

Op 8 augustus hernamen we de repetities. De Mariaviering viel bijna in het water en dan is de kerk een veilige haven. 

De Hemeleind augustus veranderde in een Café Méditerranée met veel samenzang.

Dit jaar zou het repetitieweekend in Drongen reeds op 15 en 16 september plaatsvinden, want er was een Balkan Express met Ishtar in aantocht, op 5 en 6 oktober in het Cultureel Centrum Ter Vesten.

Wat een verfrissende muzikale expressie! Weemoedig, dan weer opzwepend, een boeket van prettige deuntjes. En Acantus samen met Ishtar: symbiose!

Er waren ook mooie lichteffecten, geprojecteerde foto’s, een totaalspektakel dat door het publiek erg gesmaakt werd.

Op 19 oktober troonden Koen Mols en Jan Cerfontaine ons mee naar Mechelen, zijn brouwerij en andere bezienswaardigheden. Bassenfeest met méér dan één ‘ad fundum’.

Op 27 oktober mochten we de slotviering zingen van de zgn. Muzikale Hoogdagen in Nieuwkerken, een initiatief van Werner Fouqaert. Historisch omdat in 1993 het Sint-Martinuskoor destijds deze cyclus had mogen openen. We waren verder weer present in de missen van Allerheiligen en voor Axis.

De samenwerking met het Ishtar van Michel Van Gheluwe liep perfect en resulteerde in Europa viert kerst, met concerten op 13 december in de kerk van Kallo en op 22 december in de kerk van Veldegem, thuishaven van Ishtar.

In Kallo zou Juanita De Decker haar laatste concert zingen met ons koor: ze verdiende bloemen na een schitterende carrière bij het Sint-Martinuskoor en Acantus. In het februarinummer, 32ste jaargang nr. 1 van het Akantje  schreef zij een mooi relaas over 55 jaar kooractiviteit. Proficiat!

En dan was er weerom de nachtmis.

2020

Het jaar zou nog normaal beginnen met een receptie in Vrasene en het afscheid van Juanita, Annelies Herremans en Marja van Kooten. De groep Amuze zorgde voor een mooie omkadering. 

Zondag 12 januari was er onze ‘kick-off’ koordag, gewijd aan het repertoire voor de World Choir Games en op 23 januari werd het bestuur tijdens de algemene vergadering in haar geheel herbevestigd (Katrien Deckers had inmiddels Ann vervangen).

Op 8 februari nodigde Nathalie Pons ons uit op haar verjaardagsfeest in ‘De Gekke Haan’ te Kallo. Het werd een bijzonder feestje met vooral heel wat muzikale optredens van Acantus zelf en van het gerenommeerde kamerorkest Oxalys.

Maar er werd volop uitgekeken naar onze deelname aan deWorld Choir Gamesvan 5 – 15 juli, 540 koren uit 69 landen zouden aan de wedstrijd deelnemen, in Gent en in Antwerpen. Acantus schreef in en zou uitkomen in de categorieën Gemengd Koor en Musica sacra a capella. Wat een vooruitzicht!

Een pandemie zou deze grootse plannen verhinderen. Er volgde een periode van ‘welles-nietes’. Kunnen de repetities veilig plaatsvinden? Hebben we nog wel de toelating om verder samen te zingen? Twijfel alom en het bestuur in hoog beraad. We waren reeds begonnen met het instuderen van Listen, de Offical Song van de WCG, gecomponeerd door Kurt Bikkembergs. Godfried, in twijfel, zocht steun, maar gelastte de repetities van 12 en 19 wijselijk af. Helaas, er zouden er nog meer volgen. Enkele koorleden (en ook Godfried) werkten mee aan een digitaal koorproject van Koen Vits en één van Eric Whitacre, maar we snakten allen naar het echte werk!

Er moest zoveel geschoven en/of afgelast worden, zoals ons koorweekend in Bed Muzet te Lier in oktober. En zouden we de prestigieuze jubileumviering van 75 jaar Piet Stautkring in maart 21 toch kunnen voorbereiden? Niet dus! Er viel zoveel weg. Ook onze deelname aan de World Games annuleerden we wegens geen mogelijkheid om dit ernstig voor te bereiden. Het Oostenrijkse koor Ton in Ton mocht evenmin komen in juni. Zelfs de kerken sloten hun deuren, behalve voor een begrafenismisje voor 12 familieleden. Ook uit die hoek droevig nieuws: Paula Rijckaert, eega van Bert Mendonck overleed in alle stilte op 18 mei.

Het bestuur deed alle moeite om contact te onderhouden met en onder de koorleden, via streaming dan maar. Wie was tijdig naar de kapper geweest?

Het afscheid van pastoor-moderator Etienne verliep in mineur. Wie werd de nieuwe pastoor? Zoveel vragen, zoveel twijfels. De drang om toch weer samen te kunnen zingen was enorm groot! Van oktober 2020 tot juni 2021 hebben we niet meer gezongen!

Er kwam een lichtje in de duisternis toen we in Sint-Jan-Evangelist met mondmasker en mits 1,5 meter afstand van elkaar met een dirigent achter plexiglas en met micro toch herbegonnen. 2021 was een jaar van overleven. We haalden  moedig het einde en keken uit naar 2022: ons albasten jubileum. 75 jaar Sint-Martinuskoor en Acantus!

2021

Het Akantje bleef ons verbinden. Wilfried was begonnen met de historiek te schrijven van dit koor. Maar er waren nog grotere plannen. Godfried, Gerd, Piet en Wilfried vormden samen het redactieteam voor een heus boek over dit koor.Wat een opdracht. Bovendien werd het voorzien van tientallen foto’s en werd een cd toegevoegd met 23 toppers uit ons repertoire. De eerste werksessies verliepen noodzakelijkerwijs digitaal. Het resultaat mag er wezen. 

En dan mocht het weer. Na de Hemel die er ook niet was, kwam eindelijk de verlossende repetitie zonder mondmasker en dat werd gevierd met een glaasje bubbels.

De sopranen zagen de kans schoon om de uitgestelde versie van hun feest nu eindelijk op 4 september te laten plaatsvinden, op het erf van Gilbert Cant. Een wandeling in en om Haasdonk en de afscheidsviering voor Mieke Bosman en Nicole De Laet, de groep Amuz zorgde weer voor de spetterende animatie. Singing all together en ook geschenken voor deze twee grote dames uit het koor. Een echte foodtruck toverde ook nog stevige burgers te voorschijn.

We konden deze rampperiode toch zingend afsluiten met eindelijk weer repetities in onze academiezaal. We herhaalden Flor Peeters in het vooruitzicht van Kerstmis en werkjes in het vooruitzicht van het Jubileumjaar. Turot, Fascinating Rhythm, Listen werden ingeoefend.

Toen kwam plots pastoor Patrick De Baets op de proppen met zijn aanstellingsviering op 16 december. Samen met alle beschikbare koren uit de grote  Beverse parochie werd het een zinvolle viering met hoop op een goede samenwerking met deze vriendelijke pastoor, die we dan toch konden overhalen om de nachtmis met ons te vieren. Hij was daar naderhand zeer tevreden over!

En dan kwam ons jubileumjaar 2022 eraan ….