Met sangh en clanck

Oost-Vlaamse koren
zingen
Oost-Vlaamse componisten
(opname 2002)

Sin-Martinuskoor
o.l.v. Godfried Van de Vyvere

J.Termont: Jubilate Deo
E.Tinel: Klaar bloed
C.Van Hulse: Behold the Lord’s hand
C.Van Hulse: Hear my prayer
G.D’Hollander: Lauda Jerusalem
(met Mariakoraal uit Merelbeke)